Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zeb One: Letters

Do 13.11.2016 bude v The Chemistry Gallery, Bubenská 1, Praha 7 (vstup od Vltavy), přístupná výstava Zeb One: Letters.

Zeb One (1982) je dalším z writerů, který překročil hranice mezi ulicí a galerijní scénou a připojil se ke stále sílícímu trendu posledních let charakteristickému postupným pronikáním jazyka graffiti do volného umění bez přívlastků. V rámci graffity komunity patří už dlouho k nepřehlédnutelným autorům, jejichž pozice je daná a vymezená respektem v domácí oborové historii. To ostatně platí i o celé TOP crew, kterou společně s Nierem a Mindem zakládal. Přestože, nebo právě proto, že už má chvíle nejaktivnější činnosti nějaký čas za sebou, nabízela se – jako u jiných výrazných autorů – otázka, kam bude jeho další cesta směřovat. Odpověď na ni může dát i tahle výstava. Jmenuje se Letters a už její název dává zřetelně najevo jak zónu, ke které náleží, tak hlavní objekt jeho zájmu. Respektive objekty. Zeb One sice už před několika lety překročil svůj writerský stín, když začal pokoušet techniku štětcové malby a zabývat se problematikou závěsného obrazu, ale jinak se toho u něj změnilo jen málo a v mnoha ohledech dál zůstává sám sebou. I když se Zeb One pustil na pro něj nové galerijní teritorium relativně nedávno a Letters je možné pokládat za jeho v pravém slova smyslu první samostatnou výstavu, je jasné, že má ambici se zařadit mezi sledované autory. Ne náhodou jeho práce vzbudily svou kvalitou pozornost už před rokem při kolektivní přehlídce autorů, kteří mají kořeny v graffiti, nazvané Views, konané právě v The Chemistry Gallery.

Kurátor výstavy: Radek Wohlmuth
Hudba na vernisáži: DJ NerzFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zeb One: Letters