Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zdenka Marie Nováková: Obrazy z léta

Do 31.8.2018 bude pro vážné zájemce a po předchozím objednání přístupná v OOA-S – Ochranné organizaci autorské, Národní 41, Praha 1, zajímavá výstava Zdenky Marie Novákové: Obrazy z léta.   Objednat se je možné pouze na telefonu (+420) 224 934 406.

Zdenka Marie Nováková

Narozena 20. 11. 1939 v Jičíně. Studovala  architekturu u prof. F. Cubra na FA ČVUT v Praze (1963), 1979 habilitační docentská práce na téma Výtvarné dílo v soudobé tvorbě prostředí na AVU v Praze, 1980 jmenována docentkou v oboru architektonická tvorba; 1994 udělení vědecké hodnosti kandidát technických věd. Pracovala jako projektantka v Krajském projektovém  ústavu (1963 – 1965), zodpovědná projektantka v Energoprojektu (1968 – 1966). Od 60. let se věnuje architektonické praxi souběžně s pedagogickou činností.

Zdenka Marie Nováková působila jako asistentka  na FA ČVUT v Praze (1966 – 1968), jako odborná asistentka a později docentka na AVU v Praze (1968 – 1990), 1991 – 1996 byla docentkou a vedoucí katedry architektury  na Soukromé škole uměleckého designu tamtéž. Od roku 1990 vede vlastní architektonický ateliér a od 1998 externě přednáší interiérovou  tvorbu na FA ČVUT v Praze. Přednášela  o architektuře na mezinárodních sympoziích doma i v zahraničí, je zastoupena v mezinárodním archivu žen-architektek ve Virginii v USA. Publikovala četné odborné články o spolupůsobení architektury  a výtvarného díla v časopisech Architektura ČSR, Domov ad. Vedle architektonické praxe a teoretické práce věnované architektuře se soustavně zabývá také designem nábytku a malířskou tvorbou.

Její obrazy jsou mimo jiné součástí interiérů Theatre Esch Gallery Luxembourg, Evropského patentního úřadu v Mnichově, bývalého Federálního úřadu pro patenty a vynálezy v Praze, České telive, Českého rozhlasu, Českého zastupitelského úřadu v Bruselu aj., Zdenka Marie Nováková je také členkou České komory architektů, UVU, Asociace interiérových architektů, JUV. Zastoupena v malířských sbírkách NG v Praze, GMB, GVU v Litoměřicích, GHMP a v mnoha soukromých sbírkách.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zdenka Marie Nováková: Obrazy z léta