Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Xénia Hoffmeisterová – Zapletené propletené

13. 6.-7. 7. / Galerie Vltavín / Instalace

Do 7.7.2017 bude v Galerii Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, Praha 1 (u Národního Divadla), přístupná zajímavá výstava Xénie Hoffmeisterové – Zapletené propletené.

Xénia Hoffmeisterová se narodila 13. 6. 1958 na Slovensku v Trenčíně. V letech 1973 – 1977 studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě, v letech 1981 – 1986 a malbu u doc. Oldřicha. Smutného v rámci studia scénického a kostýmního výtvarnictví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze.
Od roku 2001 je členem výtvarného spolku Mánes a od roku 2004 je členkou výtvarného spolku Hollar. Její tvorbu také představila The Katzen Arts Center, Washington D.C., USA.

Kontakt
www.xeniahoffmeisterova.cz



Fotografie z výstavy