Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Za hranou skla

Do 5.11.2017 bude v Galerii Art Salon S v Tančícím domě, Jiráskovo náměstí 6, Praha 2, přístupná v -2. patře v podzemí zajímavá výstava Za hranou skla.

Výstava „Za hranou skla“ představuje celkem 10 sklářských výtvarníků dvou generací. První z nich zahrnuje umělce, kteří položili základ rozvoji českého skla jako svébytného sochařského materiálu ve volném umění. Výtvarníci z této zlaté generace, z nichž většina vzešla ze sklářských ateliérů pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové pod vedením profesorů Josefa Kaplického a Stanislava Libenského, dokázali sklo jako materiál pozvednout z užitého do volného umění a výrazně jej prosadit ve světě.
Pětice vybraných autorů Marian Karel, Vladimíra Klumparová, Vladimír Kopecký, Dana Zámečníková a Jiřina Žertová svou tvorbou demonstruje nejen pestrou variabilitu sochařských přístupů, kterými je možné pracovat se sklem, ale také komplexnost myšlení, kterým zasahují do dalších oblastí umění včetně malby, designu, grafiky a architektury. V jejich tvorbě můžeme nalézt mnoho uměleckých intervencí, kterými se podíleli na významných stavbách nejen v České republice, ale také např. v Japonsku a USA.

Kurátorským záměrem výstavy „Za hranou skla“ je práce těchto autorů postavit do kontrastu s nejmladší generací sklářských výtvarníků. Nastupující mladá generace sklářů navazuje na tradici svých profesorů, přistupuje ke sklu velmi inovativně a zkoumá jeho možnosti ve spojení s netradičními materiály.
Vybraní autoři jsou absolventy, a v některých případech ještě studenty, sklářských ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Ronyho Plesla, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pod vedením Ilji Bílka a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením Petra Stanického. Jejich díla budou vedle děl autorů starší generace výrazně rezonovat a divákovi napoví, kam se současné české autorské sklo za téměř 60 let po svém fenomenálním úspěchu na EXPO 58 v Bruselu posunulo.

Výstava je organizována nově vzniklým spolkem Blok českého skla, který byl iniciován manželi Michaelem a Jitkou Mackovými, galeristkou Jitkou Pokornou a umělkyní Vladimírou Klumparovou.
Kurátorem výstavy je Ján Gajdušek.

Program výstavy:
19. 9. od 18.00 komentovaná prohlídka výstavy
12. 10. od 20.30 přehlídka šperků s názvem Šperky, sochy, design
17. 10. od 18.00 komentovaná prohlídka výstavy
3. 11. v 19.00 přehlídka šperků s názvem Šperky, sochy, design

Otevírací doba galerie je denně od 9 do 20 hodin.

V nabídce je i kombinované vstupné na výstavu „Za Hranou skla“ + „13 komnat První republiky“Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Za hranou skla