Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Staré mapy Čech ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově

4. 10.-12. 2. / Poštovní muzeum / Historie

Do 12.2.2017 bude v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Staré mapy Čech ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově.

Na konci tohoto a začátkem příštího roku představí Poštovní muzeum veřejnosti výběr z unikátní kartografické sbírky, zapůjčený Regionálním muzeem v Českém Krumlově, sestávající se z tištěných bohemikálních map, které pocházejí z 16.–19. století. Tyto mapy zobrazují vlastní území Čech, případně zemí Koruny české, přičemž některé z nich obsahují přesahy do dalších území střední Evropy. Autorem nejstaršího samostatného vyobrazení Čech byl mladoboleslavský lékař Mikuláš Klaudyán, jehož mapa byla vytištěna roku 1518 v Norimberku. Další podobné dílo vzniklo až o půlstoletí později, zachycuje kromě Čech i Moravu, Slezsko, Horní a Dolní Lužici, a jeho tvůrcem byl luteránský teolog Johann Criginger z Jáchymova. Třetí mapa Čech se pak připisuje písaři Pavlu Aretinovi z Ehrenfeldu a k jejímu vydání došlo v roce 1619.

Shodou okolností se tyto nejstarší originály dochovaly jen v několika málo exemplářích, a tak výstava představuje soudobé mapy z proslulých evropských tiskařských dílen, které vznikly na jejich základě. Naproti tomu v 18. století se základem pro kartografické zobrazení Čech stala velmi rozměrná a detailní mapa Johanna Christopha Müllera z roku 1720, s níž se návštěvníci budou moci také seznámit. Dalším impulsem a podkladem pro tvorbu map se pak stala série vojenských a katastrálních mapování, probíhající až do druhé poloviny 19. století a v pozdější fázi již založená na přesných měřeních a moderních metodách zobrazení terénu. Návštěvníci výstavy tak budou mít možnost se seznámit s vývojem způsobu, jakým byla naše země vyobrazována v průběhu několika staletí, a zároveň obdivovat jeho výtvarnou složku, která staré mapy Čech právem řadí mezi ceněná grafická díla.

Výstavu doplní interaktivní herní prvky a doprovodné akce pro dospělé i dětské návštěvníky Poštovního muzea, zejména komentované prohlídky a výtvarné dílny, o jejichž konání budeme včas informovat na našich internetových stránkách www. postovnimuzeum.cz. V sobotu 8. 10. 2016 od 9 do 15 hodin bude v muzeu otevřena tradiční příležitostná poštovní přepážka, kde bude možno zakoupit dopisnici vydanou k výstavě a nechat ji orazit příležitostným poštovním razítkem.

Kurátor výstavy: Ivan Slavík Garant výstavy: Ondřej Švehelka Produkční doprovodných akcí: Denisa Sedláková Grafické řešení výstavy a razítka: Lenka Kohoutková Grafické řešení dopisnice a propagačních materiálů: Jindřich Hoch Transport výstavy: Regionální muzeum v Českém Krumlově Architektonické řešení výstavy Vojtěch Rýzner Realizace výstavního fundusu: VETAMBER, s. r. o. Supervize: Jan Kramář Zvláštní poděkování: Filip Lýsek, Vladimír Halabrín

Více o výstavě: www.postovnimuzeum.cz, www.facebook.com/PostovnimuzeumFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Staré mapy Čech ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově