Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy skupiny Time’s Up: Mind the map

Do 8.4.2016 bude v Rakouském kulturním fóru, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava – instalace – umělecké skupiny Time’s Up: Mind the map.

Mind the Map, projekt umělecké skupiny Time’s Up z Lince se věnuje problematice migrace. Formou „physical narrative“ – příběhu, který je inscenován v reálném prostoru a který má publikum možnost explorativně prozkoumat – se tento projekt zabývá praktikami evropské migrační a azylové politiky, především pohybem uprchlíků ve Středomoří.

Prostřednictvím životního příběhu fiktivní postavy Christine Kollan, která se neplánovaně stane pomocnicí uprchlíků a nečekanou dědičkou firmy, jsou tematizovány různé dopady evropského přístupu k uprchlíkům a k migraci na životy nás všech.

Jak mohou, jak by měly a jak musí vypadat koncepty pro evropskou a globální koordinaci migrace, aby bylo možné naplnit všechny často velmi rozdílné požadavky, především však ty humanitární? Jakou roli smí a musí hrát sociální a hospodářsko-politické faktory a jaký by měl být mezi nimi poměr? V této souvislosti vyvstávají následující otázky: Kdy, kdo, za jakých podmínek a kam může, měl by a smí jít, kde smí zůstat, žít, pracovat, volit a zapojit se do společnosti? Setrvají rozvinuté průmyslové země u segregace, nadřazenosti a nerovnosti nebo jsou schopny uskutečnit kroky vedoucí k rovnoprávnému a komplexnímu sblížení, globalizaci, kosmopolitismu a multikulturalismu?

Time’s Up (založená 1996) se snaží posouvat hranice disciplín, jako jsou umění, technika, věda a zábava, a zároveň je mezi sebou propojit. Coby laboratoř na vytváření experimentálních situací modeluje Time’s Up všednodenní jevy společně s možnými budoucími scénáři jejich vývoje do podoby hmatatelných příběhů.

www.timesup.org.

Mind the Map je součástí panevropského projektu Future Fabulators, který podpořili: program Kultura Evropské unie, město Linec, Úřad rakouského spolkového kancléře a spolková země Horní Rakousko.Fotografie z výstavy