Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy SEND NUDES | Dokoupil, Špaňhel, Krajc, Dúbravský

25. 2.-28. 3. / DSC Gallery / Malba

Do 28.3.2020 bude v DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava SEND NUDES | Dokoupil, Špaňhel, Krajc, Dúbravský.

Vystavují:  Jiří Georg Dokoupil, Jakub Špaňhel, Martin Krajc a Andrej Dúbravský

Nespočetněkrát se v umění objevily akty. Výstava SEND NUDES ukazuje upgradovanou verzi přístupů současných umělců na jedno z archetypálních témat, které se objevuje napříč dějinami. Pohybujeme se v horizontu druhého tisíciletí, v době, ve které se každý ze zmíněných umělců významně objevuje na poli umělecké scény. Vybraní autoři se na akt dívají odlišným způsobem, pracují s jinou technikou a zdůrazňují rozdílné podněty ve vnímání lidského těla. V zastoupení starší, střední a té nejmladší generace se vedle sebe prezentují malby a kresby, podané tradičními výtvarnými technikami. I když se dnes používá řada nových materiálů a médií, akt rezonuje u malířů dodnes a důraz přikládají právě samotné formě, tedy malbě.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy SEND NUDES | Dokoupil, Špaňhel, Krajc, Dúbravský