Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Özlem Akin: The War Within

25. 9.-28. 10. / Artery Prague / Instalace

Do 28.10.2018 bude v galerii Artery Prague, Gorazdova 9, Praha 2, přístupná velmi zajímavá a hustá výstava Özlem Akin: The War Within.

Představujeme novou i starší tvorbu ze série „The War Within“ turecké, v Praze žijící umělkyně Özlem Akin. Převážně skulpturální série děl tvořených kombinovanou technikou je inspirována mrzutou situací ve světě, vyjadřuje autorčino rozhořčení nad vzrůstajícím neklidem a autoritativními tendencemi mnoha státních představitelů.

Rádi bychom Vám spolu s autorkou představili převážně skulpturální sérii „The War Within“, která je zde dnes poprvé vystavena v takto ucelené podobě.

Na počátku této série stálo autorčino rozhořčení z politické situace v její rodné zemi. Prvním dílem z této série které spatřilo světlo světa byla nástěnná plastika „Jednooký král“, stalo se tak ještě před zvolením stávajícího amerického prezidenta a před vznikem první skutečně vážné trhliny ve společnosti evropských národů, před referendem o Brexitu.

Soubor The war within je souborem politickým, zrcadlí se v něm odsudek autoritativních tendencí mnoha světových režimů, celý koncept souboru odráží populistické hody na politickém kolbišti v posledních letech. Samotný název výstavy a i výrazové vyznění některých děl má i přesahy do věd o lidském psýché.

V Turečtině, autorčině rodném jazyce, se používá termín „vnitřní boj“ pro občanskou válku i vnitřní konflikt jednotlivce. I v lékařské vědě se tento termín používá v interní medicíně, konceptuálně se jedná o totéž, někdy na úrovni státního útvaru, někdy na úrovni mysli jednotlivce a někdy na úrovni lidského těla jako celku.

Poděkování patří paní profesorce Dadje Altenburg-Kohl z Musea Montanelli a paní doktorce Monice Rutland z advokátní kanceláře Rutland &Partners za zapůjčení Özleminých děl z jejich sbírek.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Özlem Akin: The War Within