Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Otisky dharmy

Pouze do 5.12.2015 bude v Křižovnické chodbě Klementina, Klementinum 190, Praha 1 (vstup přes vrátnici), přístupná unikátní výstava Otisky dharmy.

Autorka části fotografií z vernisáže: Ivana Matějková (publikováno s laskavým svolením).

Frotáže z kamenných stél s buddhistickým textem ze sbírky studia Ningzhai. Unikátní publikace o 14 svazcích vydaná filantropem panem Qian Shilio v roce 2014 pod sběratelským pseudonymem Ningzhai obsahuje reprodukce frotáží ze všech nejvýznamnějších kamenných stél ze skalních chrámů severní a střední Číny. Frotáže pocházejí většinou z období dynastie Ming a jsou samy o sobě nesmírně cenným sběratelským i historickým materiálem.

Kniha “Kolekce buddhistických súter z kamenných stél ze sbírek studia Ningzhai”

Kniha, vydaná v roce 2014 filantropem panem Qian Shili, je unikátní publikace o 14 svazcích, obsahující reprodukce frotáží ze všech nejvýznamnějších kamenných stél ze skalních chrámů severní a střední Číny od období Severní Wei (220 – 589 n.l.) a Severní Qi (550 – 577), až po období dynastie Song (960 – 1279). Frotáže sejmuté ze stél pocházejí většinou z období dynastie Ming (1368 – 1644) a jsou samy o sobě nesmírně cenným sběratelským i historickým materiálem. Většinou pocházejí ze sbírky pana Qian shili, která vznikala v rozsahu cca 20 let.) Je neuvěřitelně cenná, neboť obsahuje i velmi vzácné frotáže ze stél, které již neexistují. Kniha, kterou vydal pan Qian Shili v literátském duchu čínských učenců pod svým sběratelským pseudonymem Ningzhai, byla vytištěna nákladem autora v počtu 100 výtisků, v prestižních tiskárnách Artron, specializujících se na tisk uměleckých monografií. Publikace je svým unikátním obsahem, rozsahem použitého materiálu a zejména kvalitou provedení naprosto ojedinělým dílem. Je také unikátním materiálem pro bádání v oblasti paleografie a textologie raných čínských překladů indických buddhistických súter. Výrobní náklady jedné sady (14 svazků) představuje 99 000 RMB (cca 300 000,- Kč). Jednu sadu již věnoval pan Qian Shili Čínské národní knihovně, další zamýšlí věnovat významným světovým knihovnám. V současnosti, která se vyznačuje spíše povrchností, nezájmem o kulturu a historii, je takovéto nádherné odhodlání pana Qian Shili chránit kulturní dědictví minulosti hodno nejvyšší úcty. Bezesporu celé generace sinologů, badatelů a dalších čtenářů budou v budoucnosti s vděčností vzpomínat na vznešený ušlechtilý čin pana Shili, který osobním úsilím a nemalou obětí vytvořil jednoznačně pozitivní přínos přesahující rámec Číny, de facto se díky unikátnosti opublikovaných frotáží jedná o přínos pro kulturu celého světa. Nehledě na humanistický rozměr buddhismu, který prozařuje i z frotáží súter. Už jen fakt, že jednotlivec sám o sobě, bez zázemí státní či vědecké instituce, zrealizuje pro obecné blaho takovýto velký a chvályhodný počin, vytváří pozitivní energii.
Jelikož si pan Qian Shili během své cesty do Čech v minulém roce oblíbil Prahu, chtěl by jednu sadu věnovat Národní knihovně. Tento opravdu velkolepý dar čínského filantropa a nositele nejlepších tradic literátů říše středu představuje další z řady světlých počinů Česko – čínské spolupráce na poli kultury a umění.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Otisky dharmy