Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Od ucha k uchu aneb Fenomén Šafrán

Do 15.1.2019 bude v chodbě v přízemí Klementina, Klementinum 190, Praha 1 (vstup přes vrátnici a pak doleva), přístupná velmi zajímavá výstava Od ucha k uchu aneb Fenomén Šafrán.

Výstava OD UCHA K UCHU – Fenomén Šafrán přibližuje české písničkáře od 60. let až do současnosti a představuje základní osobnosti první generace našeho folku, např. Karla Kryla, Vladimíra Mertu, Jaroslava Hutku, Vlastimila Třešňáka ad. Výstava se snaží ukázat, že se tvorba těchto písničkářů v době totality šířila většinou neoficiálně, někdy ilegálně, a přes veškeré snahy komunistického aparátu se jim podařilo ovlivnit několik generací posluchačů. Písničkáři byli nezávislí na oficiálních komunikačních kanálech a naprosto svobodní, nebáli se říkat pravdu v době, kdy to nebylo bezpečné a netají se svými názory ani dnes.

V roce 2018 si připomínáme nejen 100. výročí vzniku Československé republiky, ale také 40 let od rozehnání sdružení Šafrán. To v 70. letech spojovalo české nezávislé folkaře, kteří se, k nelibosti tehdejšího režimu, nebáli prezentovat svoje názory. Že byl Šafrán v hledáčku StB, potvrzuje i PhDr. Lubomír Houdek z nakladatelství Galén: „Ve spise StB písničkáře Lutky nalezneme větu: „Existovalo sdružení ŠAFRÁN v Praze, které sdružovalo písničkáře a které bylo rozpuštěno.“ Je tedy zřejmé, že se o Šafrán StB zajímala a není tedy divu, že se tvorba Šafránu šířila neoficiální, či dokonce ilegální cestou.“ Expozice přiblíží osudy členů sdružení, i jejich tvorbu, a to nejen minulou, ale také současnou.

Výstavu pořádá Národní knihovna ČR a nakladatelství Galén, ve spolupráci s Českým centrem Mezinárodního PEN klubu, Knihovnou Václava Havla a společností Seznam.cz a koná se pod záštitou ombudsmanky Anny Šabatové.

Šafrán bylo volné sdružení muzikantů fungující u nás během 70. let 20. století. Nešlo o žádnou oficiální organizaci. Jako hlavní autor myšlenky je označován Jaroslav Hutka a vedle něj pod hlavičkou Šafránu vystupovala řada dalších českých folkařů, jako jsou Vlasta Třešňák, Vladimír Merta, Bohdan Mikolášek, Vladimír Veit, trio Marsyas, Jan Burian s Jiřím Dědečkem, host ze zahraničí Zuzana Homolová, ale i Jiří Černý se svými poslechovými pořady a Mertův a Mišíkův Čundrground, čestným členem byl Karel Kryl. Dále nelze nezmínit manažera Jiřího Pallase, který se staral o celkovou prezentaci Šafránu i o organizaci jejich koncertů.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Od ucha k uchu aneb Fenomén Šafrán