Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Richard Kliment – Speculare

Do 30.11.2017 bude v kavárně a čajovně U Božího mlýna, Salmovská 15, Praha 2, přístupná výstava obrazů Richarda Klimenta – Speculare.

Úvod k výstavě na téma festivalu Den poezie „Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenského“ měl Ladislav Čumba.

„Moudrosti velebná, tento, kteréhož jsme přivedli, dostal štěstím jakýmsi dovolení, aby všecky stavy a řády tohoto světa projíti a shlédnouti mohl. Avšak, aby sobě jistý řád oblibě pokojně se v něm usadil a jeden z poslušných byl, se nezdařilo. Vždycky a při všem teskní a po čemsi jiném dychtí.“

„Synu, vidíš, že toho jiní nečiní, ale což se jim podá neb naskytne, toho se drží. Však poněvadžs toho tak žádostiv, dobře: SPECULARE, to jest Dívej se, neb Zpytuj.“

„Jaký jest rozdíl mezi moudrostí a bláznovstvím? Nelíbí se mi nic, což děje se pod sluncem.“

„Bud v světě, dokud tě tam nechávám, poutníkem, příchozím a hostem. U mne pak právo nebešťanství se ti dává. Stůj v losu svém až do skonání svého, užívaje potěšení, k němuž jsi přiveden, s radostí.“

„Sebera jak jsem mohl myšlení svá a uzavíraje oči, uši, ústa, chřípě a všecky zevnitřní průduchy, vstoupil jsem do srdce svého: a aj, byla tam tma. Ach, kéž jsem se nikdá nenarodil! Kéž jsem nikdá skrze bránu života prošel, jestliže po všech světa marnostech nic než temnostem a hrůzám za podíl býti mám. Ale když se, očima mhouraje, trošku poobhlédnu, spatřím skromničké, skulinami se vpouštějící světlo. A uhlédám navrchu v klenutí svého toho pokojíčka okno jakési veliké, okrouhlé, sklenné, ale zašpiněné a zamazané čímsi tak hrubě, že žádného skrze ně světla nešlo. A tu jsem porozuměl. Krásní a čistí duchové toliko kde vůni ctnosti cítí se drží, smradem hříchů a nečistot odháněni bývají.

Duch tvůj dobrý veď mne mezi osidly světa a milosrdenství tvé provázej mne po cestách mých a proveď mne skrze tesklivé temnosti světa až k věčnému světlu!“

Labyrint světa a ráj srdce, tj. světlé vymalování…
v Amsterodamě 1663
J. A Comenius
(výbor z textu J. A. Komenského – Richard Kliment)

Richard Kliment
*1972

Studoval na Katedře estetiky Filosofické fakulty UK v Praze. Osm let pracoval jako kurátor soukromé galerie.

Samostatné výstavy (výběr)
2015 Plody hrozného byronismu! Literární kavárna Jiný Kafe, Praha
2014 Zahrada – galerie Františka Králíka, Praha
2013 Žižkovská televizní věž (s Robertem Kolářem a Pavlem Dvořákem), Praha

Společné výstavy (výběr)
2015 Blue Summer (s Jaromírem Kerblem a Davidem Bukáčkem) – klub Modrá vopice, Praha
2014 Aukční výstava Nadace Charty 77 / Konto Bariéry – Vletržní palác, Praha
2013 Zimní výstava – Galerie U Zlatého kohouta, PrahaFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Richard Kliment – Speculare