Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Petry Švecové: Primary

18. 6.-28. 8. / EinsZwei Gallery / Malba

Do 28.8.2020 bude v nově otevřené EinsZwei Gallery, Vinohradská 26, Praha 2, přístupná zajímavá výstava obrazů Petry Švecové: Primary.

Petra Švecová
Absolventka pražské akademie prošla ateliéry Milana Knížáka, Vladimíra Kokolii a Vladimíra Skrepla, u něhož v roce 2018 úspěšně absolvovala diplomovou prací, kombinující nástěnnou malbu se závěsnými obrazy. Velmi přesně její směřování vystihl při klauzurách na akademii již profesor Jiří Sopko, když umělčiny kompozice charakterizoval jako “sny o krajině”, tj. jako obrazy tušeného, mající blíže ke konceptuálnímu než k perceptuálnímu pojetí malby. Aktuální autorčiny práce jsou charakteristické především oproštěním se od jakéhokoliv principu spekulativnosti. V samotném tvůrčím procesu vystupuje do popředí zesílený význam vlastních vizí a imaginace, které svůj výraz nacházejí v jednoduchých, a přesto neobyčejně tvarově bohatých útvarech. Koncentraci na samotnou malbu provází výrazná redukce, která je kompenzována důrazem na mnohotvárnost projevu. V obrazech experimentuje a polemizuje s metodami modernismu, vyzdvihující do popředí jinak především formální kvality malby. Její pracovní metoda také počítá s opakovaným nanášením lazurních vrstev, které místy vymývá. Postup samotným obrazům tak poskytuje jistou autonomii a zároveň vede k prolínání paměťových stop – podobně jako v naší mysli. Petru Švecovou fascinují koloristické a namnoze sublimní světelné kvality, za jejichž pomoci dokáže vdechnout nový život námětům z milovaných chladných severních Čech se svým inspirujícím prozařujícím světlem. Výstava je úmyslně koncipována jako dialog autorčiných obrazů s historickými předměty z let 1900 – 1940. Záměrem instalace bylo vytvoření sitespecific ideálního prostoru, který může být důkazem koexistence starého umění s novým v jednoznačné polemice s dobovým klišé o “zločinném ornamentu”. Bylo to právě naopak mnohdy dekorativní umění, které svým abstrahováním tvarů a konvencionalizovaným ornamentem umožnilo nástup abstraktního umění. Představené secesní a artdecové vázy s obrazy Petry Švecové tak rozehrávají subtilní estetický narativ a zároveň nabízejí např. odpověď na úlohu současného umění a jeho možnosti v historickém interiéru.

https://www.petrasvecova.com/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Petry Švecové: Primary