Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Martina Frinda: Setmění

Do 25.5.2018 bude v Galerii pod Radnicí Prahy 3, Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3, přístupná výstava obrazů Martina Frinda: Setmění. Otevírací doba: pondělí a středa 8 – 18 hodin, úterý a čtvrtek 8 – 16 hodin, pátek 8 – 14 hodin.

Úvodní text Jiřího Tichého k výstavě a autorovi:

„Není zrovna jednoduché žít v téhle době,“ řekl v půli 80. let americký umělec Keith Haring. Martin Frind, profesionálním vzděláním výtvarný umělec, tehdejším občanským postojem protikomunistický aktivista mohl by vyprávět. Právě v oné době, kdy někteří jeho kolegové opouštěli zobrazování reálné situace doma i ve světě a svoje díla balili do hávu postmoderní nekonkrétnosti, Frind zarputile setrvával v existenciálním obnažování reality v novodobě historickém čase i v současnosti. Ostatně přistupuje tak k malbě v obsahu i v tvarosloví dodnes. A nutno dodat se vší vážností a nasazením.

Ve své tvorbě odkazuje na dějinné události a snaží se je prostřednictvím obrazu racionálně interpretovat, jde-li to vůbec (holocaust), čili usiluje alespoň o zprostředkování smyslovými doteky s nimi. Někdy jako by se před divákem odvíjel neklidný sen, neodrážející se však v surreálné avšak v syrově reálné podobě. A je lhostejné, maluje-li od lidí oproštěné prostory a reálné předměty v nich, či figury zasazené často do indiferentního prostředí. Vždy je třeba hledat v nich příběh. Děj, jenž odezněl nebo naopak mající se teprve odehrát. Záleží na stavu autorovy mysli a divákově snaze uplatnit svou smyslovou interpretaci viděného.

Martin Frind pracuje s fakty nikoli s mýty! Bez příkras a líbivě relativizujících prvků, čímž dokumentuje vlastní názor a vlastní verzi nedávno odeznělého i současného světa. Svými malířskými kompozicemi pospojovává v celek často dosud nezodpovězené otázky, na něž odpovídá prožitým životem. Většinou bez špetky humoru, o to však sugestivněji.

Jiří Tichý

……………………….

Martin Frind, akademický malíř
*1963 v Praze

STUDIA
1979–1983 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor užitá grafika u prof. Václava Bláhy.
1986–1991 Akademie výtvarných umění v Praze, obor figurální a monumentální malba u prof. Jiřího Ptáčka, od roku 1990 studoval obor experimentální kresba a plastika u prof. Karla Malicha, kde také v roce 1991 absolvoval diplomovou prací.

Své obrazy představil na desítkách výstav v galeriích v České republice, Belgii, Francii, Polsku, Rakousku a Slovensku……

CENY
V roce 1986 uznání za ilustrace pro exilový český slabikář od Österreichischer Bundesverlag ve Vídni.
V roce 1989 získal cenu Akademie výtvarných umění za rozměrný obraz s názvem „Oběti“ inspirovaný holokaustem.

Web: http://martinfrind.portfoliobox.me/
FB: https://www.facebook.com/Martin.Frind.malir/
Kurátorem výstavy je Jiří Tichý.


Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Martina Frinda: Setmění