Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Jana Bačkovského

Jan Bačkovský je český abstraktní malíř, narozen v roce 1957. V letech 1980-86 studium na AVU Praha u Prof. Paderlíka. Krátce po ukončení studia odjíždí do Velké Britániie, odkud se v devadesátých letech stěhuje zpět do Prahy, kde žije a tvoří dodnes.Fotografie z výstavy