Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Ivy Folajtárové: I am Nobody. Who are you?

11. 6.-7. 9. / Champagnería / Malba

Do 7.9.2019 bude v příjemném podniku Champagnería, Průchodní 4, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Ivy Folajtárové: I am Nobody. Who are you?.

Výstava s mottem “I am Nobody. Who are you?” je spjatá s americkou básnířkou Emily Dickinson, jejíž tvorba autorku oslovila. Ivina tvorba není jen výsledkem nějakého procesu hledání, ale je součástí živelného vnitřního procesu samotného. Většina obrazů zachycuje reálné okamžiky každodenního života. Dojmy, setkání, tváře a města jsou přetvářeny způsobem, který prozrazuje ryze malířské vidění a zaujatost vizualitou.

I’m Nobody! Who are you?
Are you – Nobody – too?
Then there’s a pair of us!
Don’t tell! they’d advertise – you know!
How dreary – to be – Somebody!
How public – like a Frog
To tell one’s name – the livelong June
To an admiring Bog!Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Ivy Folajtárové: I am Nobody. Who are you?