Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Igora Piačky: Jízda na tygrovi

2. 11.-22. 11. / Knupp Gallery / Malba

Do 22.11.2016 bude v Knupp Gallery, dříve Alex Art Gallery, Švábky 2 / 52, Praha 8 – Invalidovna, přístupná zajímavá výstava obrazů Igora Piačky: Jízda na tygrovi.

Renomovaný slovenský autor Igor Piačka sa predstavuje už na svojej šiestej samostatnej výstave v Prahe, pričom tú poslednú mal v roku 2012 v priestoroch galérie Hollar. V Knupp Gallery predstavuje kolekciu veľkoformátových obrazov z ostatného obdobia, ktoré hovoria jasným jazykom a na najmenšiu možnú mieru zmenšujú vzdialenosť medzi ním a divákom. Jeho obrazy nás nenechávajú ľahostajnými –provokujú nás myslieť a prinášajú silné emócie.

Svoju výstavu v pražskej Knupp gallery nazval Jazda na tigrovi, pričom rovnomenný obraz bude prezentovaný aj na prítomnej výstavy. Táto veľkoformátová maľba je akýmsi symbolickým obrazom celej tvorby Igora Piačku. V prvom pláne jazdí zmyselná žena na tigrovi a svojím pôsobením ovláda zvieraciu silu. Metaforicky je však jazda na tigrovi aj obrazom existencie výtvarníka v súčasnom svete. Je o napätí protikladných síl, dualite sveta, ale aj fragmentoch prchavej krásy, ktorú už akosi nevidíme. A kto môže o nej vedieť viac ako umelec, ktorý je v čínskom horoskope narodený v znamení Tigra?
Súčasný francúzsky filozof Frédéric Shiffter vo svojej knihe Krása píše, že stretnutia s krásou sú prchavé a nádherné. Dokonca tvrdí, že umenie vzniká v pôvabnom flirtovaní medzi jeho predstavami a skutočnosťou. Áno, dovolím si doplniť, že stretnutia s obrazmi Igora Piačku sú naozaj nádherné a ten flirt stojí za to, pretože je občas naozaj iskrivý.

————————————————————

Akad. mal. Igor Piačka (nar. 1962, Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave absolvoval v roku 1989) – jeden z posledných absolventov legendárneho oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie prof. Albína Brunovského sa vo svojej tvorbe venuje kresbe, grafike, poštovej známke, ilustrácii, poštovej známke a maľbe, ktorá v ostatnom období zohráva dominantnú pozíciu. Autor realizoval dosiaľ viac ako 100 samostatných výstav ( Praha, Bratislava, New York, Londýn, Tokio, Londýn…), je nositeľom mnohých domácich a zahraničných ocenení, svojimi dielami je zastúpený v domácich a zahraničných zbierkach.

„Mojím výtvarným programom je silné zaujatie realitou vo všetkých podobách. V povrchu, aj pod povrchom. Ako veci vidím a vnímam, ale aj to, čo si o veciach myslím alebo čo si myslím, že si o nich myslím…,“ hovorí o svojej tvorbe Igor Piačka.

*PhDr. Ľudovít Petránsky*Fotografie z výstavy