Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Davida Segety

Do 10.6.2017 bude ve Vnitroblocku + Signature store & Café, Tusarova 31, Praha 7, přístupná zajímavá výstava obrazů Davida Segety.

Ve městech se pohybuje neobvyklý tulák. Nesomruje a neobchází charity, ale nosí s sebou velká plátna a obchází galerie. Mohli jste ho potkat v Paříži, v New Yorku a v neposlední řadě také v Curychu. Jmenuje se David Segeta a je absolventem uměleckého zpracování drahých kovů v Jablonci nad Nisou. Narodil se 1977 v Novém Jičíně. Ve Vnitroblocku nyní představuje průřez svou tvorbou z posledních několika let.

David se na svých cestách vystavuje nepohodlí a nemalému riziku, které je spojeno s cestováním bez jistot. A roztáčí ruletu náhodných setkání, které můžou přinést nečekanou „výhru“.

Obecně lze říct, že objektem Davidových maleb jsou živé bytosti. Maluje figury lidí i zvířata. Pří čemž realističnost ustupuje snaze zachytit jejich živoucí energii. Davidova tvorba spadající do časového období počátku milénia se vyznačovala jistou surovostí, která zachycovala dualitu abstraktní energie a živého masa v deformacích a zdůrazňovala smrtelnost krvavými odstíny rudé. Působila tak na diváka konfrontačně, nutila ho uvědomit si realitu fyzického utrpení. Připomínala nesamozřejmost spokojenosti a klidu, podobně, jako dada svou uměleckou vzpouru upozorňovala na šokující brutalitu války, kontrastující s humanistickou iluzí šťastné civilizace počátku 20. století.

Současná Davidova plátna mají v porovnání s počátky jeho tvorby nečekanou dávku světlých odstínů. Neztratily se ani nuance rudé, která v ranějším období dokázala působit znepokojivě, nyní si však nachází své místo v celku a dodává figurám primitivní podstatu. Živočišná energie, která je vlastní všem bytostem, zde nepůsobí jako narušení harmonického celku, ale poskytuje tělům základ, aby se s nimi transformovala a poodhalila duchovní rozměr života.

Zkoumá tělo a jeho dynamiku, aby se přiblížil statickému pozadí měnícího se fyzična. Je to hledání sebe sama, které rozkrývá subjektivní duchovno v jeho vztahu k tělu a pokouší se zachytit obraz této konfliktní koexistence na plátno. Poctivé hledání a ztvárňování subjektivních vjemů, rozkrývání vrstev reality a hledání jejich jednoty zřejmě nepřidá další -ismus do učebnic výtvarného umění. Nicméně je to snaha, která dokáže překlenout propast mezi materiálním a duchovním a díky které dokážou milovníci umění nahlédnout svět z nevšedních úhlů naznačených v umělecké tvorbě.

Chce to mnoho odvahy rozhodnout se žít na okraji lidské společnosti, stejně jako je třeba odvahy životu mezi dvěma světy, tím, který všichni známe, a tím, který jen tušíme.

http://www.davidsegeta.com/Fotografie z výstavy