Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Daniely Messiereurové, Edity Mauermannové a Alexandry Sukové

16. 10.-27. 10. / A&A Galerie / Malba

Do 27.10.2018 bude v A&A Galerii, Újezd 19, Praha 1 (ve dvoře vzadu), přístupná zajímavá výstava obrazů Daniely Messiereurové a jejích hostů – Edity Mauermannové a Alexandry Sukové.

Tvorba pražské malířky MgA. Daniely Messiereurové tematicky vychází jednak z intelektuálních prožitků studované literatury, výtvarně zpracovává některé myšlenky Elliadeho, a zejména Starého a Nového zákona, když předtím ve studentských letech prošla obdobím vnitřního konfliktu mezi ateizmem a vírou, aby nakonec přijala své křesťanství jako svou životní konstantu. Oslovuje ji raně křesťanská symbolika, obdivuje architektonické tvarosloví středověkých chrámů, fascinuje ji mysticismus a exaltovaná duchovnost, která dala vzniknout nejkrásnějším katedrálám. Nejen konkrétní detaily sakrálních staveb jako jsou např. chrliče, k nimž se vrací v nesčetných reminiscencích, ale také elementární stavební prvek – kámen, stává se pro Danielu dlouhodobou inspirací. Z přírody bere si pak náměty zejména do svých posledních prací, kde zřetelně krystalizuje její fascinace světlem, s níž se setkáváme téměř od samých počátků její tvorby. Přeneseně lze zde s určitostí hovořit o světle jako fenoménu křesťanské víry, poukazu na Krista jako personifikace lásky, pokory a dobra. Formálně vychází z klasické akademické malby, zpracovává odkaz starých mistrů ovlivněných antikou.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Daniely Messiereurové, Edity Mauermannové a Alexandry Sukové