Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Adama Štecha „Podle skutečné události“

13. 12.-27. 1. / Galerie Václava Špály / Malba

Do 27.1.2019 bude v Galerii Václava Špály, Národní 30, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a malířsky i instalačně hustá výstava Adama Štecha „Podle skutečné události“.

Text kurátora Jana Kudrny k výstavě:

Výstava Adama Štecha v Galerii Václava Špály představuje autorovo dílo posledního období.

Štech, který s nebývalou citlivostí reaguje jak na aktuální, tak na dějinné milníky doby, prožívá intenzivní tvůrčí období. Štechova tvorba, jak ji odborná veřejnost přijala okolo roku 2010, je stále silná a konzistentní. Avšak v současnosti je posílena esencí osobní zkušenosti, prožitku a jistou dávkou pokory. Štechův osobitý projev, který akcentuje tradiční a osvědčené metody malby, je představen v dalším pomyslném evolučním stupni. Adam je bytostným malířem, který vyniká jasným malířským projevem, jistotou, pevnou vnitřní stavbou a důvěrou ve své vlastní vidění a nazírání na malbu.

 

Inspirací tohoto výstavního projektu jsou skutečné události, nebo jejich reálné základy. Aktuální kauza s tygřími „jatkami“ se stala silným, intenzivním a naléhavým mementem doby. Navazující skupinové portréty s alegorickým nábojem jsou syntézou Štechových prací z nedávné doby, kdy expresivní a kubizující figury střídá skvěle vyvedená estetika, která kombinuje staromistrovská schémata a současnou malířskou kulturu. Narativní rovina je v Štechových obrazech klíčová, je podmíněna zvýšenou interakcí ze strany diváka. Často se pohybuje ve švejkovském koloritu nebo pracuje s citlivou nadsázkou. Právě zde je nepsaným apoštolem obraz Tradice, imigrace, válka, internet a pivo, v němž se cítíme doslova obehnáni téměř erbovními symboly naší nedávné minulosti, aktuální současnosti a dost možná i blízké budoucnosti. To vše v naléhavém, avšak citlivém přednesu. Štech na toto navazuje sympatickým a vyhledávaným odkazem na svá nedávná plátna, ve kterých se věnuje portrétům a krajinám. Často právě zde kombinuje řízenou destrukci a opětovnou skladbu formy s tradiční malbou.

Jan KudrnaFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Adama Štecha „Podle skutečné události“