Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy (Ne)klidné vody – arteterapie

Do 9.7.2015 bude v galerii v podpalubí (A)VOID Floating Gallery na náplavce u Výtoně / Železničního mostu, Praha 2, přístupná výstava (Ne)klidné vody.

Výstava (NE)KLIDNÉ VODY je pořádaná Ateliérem arteterapie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vystavují zde studenti a absolventi tohoto oboru. Smyslem je prezentace ateliérové i autorské tvorby, témat, a tím i metodiky tzv. rožnovského pojetí arteterapie.

Výstava bude doplněna bohatým průběžným doprovodným programem, uvede i zakončí ji koncerty kapel z řad studentů.

Doprovodný program sledujte na: https://www.facebook.com/pages/Neklidn%C3%A9-vody-v%C3%BDstava-obraz%C5%AF-v-Avoid-Floating-Gallery-v-Praze/1642215675994202?sk=timeline

Ateliér arteterapie (katedra na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) poskytuje jako jediný v České republice vysokoškolské studium arteterapie (bakalářské, neučitelské – distanční), a to pod programem psychologie, probíhající formou studijně výcvikové komunity. Byl otevřen zásluhou pedagoga, hudebníka, malíře a arteterapeuta PhDr. Milana Kyzoura ve školním roce 1990/91. Více informací o možnosti studia zde:http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/arte/prijimaci_zkousky.php.

„Rožnovská metoda“ arteterapii vnímá jako specifický psychoterapeutický postup, který klasickou dyádu terapeut – klient rozšiřuje o klientův obraz, jemuž přiřazuje několik funkcí. Jednak se obraz stává prostorem komunikace v řeči výtvarně symbolické a východiskem pro arteterapeutovy úsudky o momentálním stavu klientovy psychiky (analýza), současně poskytuje materiál k interpretaci, která je podmíněna společným úsilím arteterapeuta a klienta. Více zde:http://www.arteterapie.wz.cz/arteterapie.html.

Česká arteterapeutická asociace (vzniklá v roce 1994) mluví o arteterapii jako o léčebném postupu, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky ve směru redukce psychických či psychosomatických obtíží a redukce konfliktů v mezilidských vztazích. Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné, a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy (Ne)klidné vody – arteterapie