Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Nápisy, nápisy, nápisy

8. 3.-30. 9. / / Historie

Do 30.9.2018 bude ve výlohové galerii Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. , Husova 4, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Nápisy, nápisy, nápisy.

Výstava je věnována historickým nápisům, které jsou díky svému spojení s uměleckými a řemeslnými díly či s architekturou důležitým pramenem pro dějiny umění. Poskytují informace k ikonografii, autorství, objednavateli a další spektrum údajů třeba k zemřelým osobám, k objektům, k historickým událostem … Mohou mít i obsah literární či právní, prosit o ochranu a přímluvu a nejsou výjimečné ani nápisy magického charakteru. Pro dějiny umění je důležitá i jejich formální stránka nápisů, zejména použité písmo.

Centrum Epigrafická a sepulkrální studia ÚDU AV ČR, v.v.i., je jedním z mála specializovaných pracovišť. Pořádá každoroční mezinárodní konference a vydává vlastní ediční řadu Epigraphica et Sepulcralia. Věnuje se vysokoškolské výuce i popularizačním akcím. Buduje specializovanou knihovnu a fotoarchiv. Důležitým úkolem je epigrafická databáze, která s podporu programu Strategie AV21 shromažďuje údaje o teritoriálně českých nápisech z různých zdrojů. Nápisy jsou zpracovávány v terénu, ale i z tzv. sekundárního dochování dnes třeba již zaniklých památek. Jedná se např. o starší literaturu, archivní prameny, obrazovou dokumentaci (fotografie, kresby, obtahy, odlitky, oklepky) a další.

Výstava prezentuje i ukázku intepretace konkrétní nápisové památky, náhrobní desky Přemyslovny Guty II.

http://www.udu.cas.cz/cs/epigrafika/Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Nápisy, nápisy, nápisy