Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Milana Ressela: My a Vy

28. 4.-31. 5. / Galerie Millennium / Ilustrace

Do 31.5.2015 bude v Galerii Millenium, Tržiště 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Milana Ressela: My a Vy.

CV Milana Ressela od Vlastimila Tetivy:

Milan Ressel se narodil 1. 12. 1934 v Ostravě. Studoval na Vyšší škole uměleckoprůmyslové v Praze (1949 – 1953) a na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. M. Holý, K. Minář, K. Souček, 1953 – 1959). Inspiračním podnětem jeho obrazů a kreseb se stal nesouměřitelný vztah pokroku technické civilizace a přírody.

Po striktně informelních začátcích – první polovina šedesátých let 20. století – se po roce 1965 začínají objevovat realizace, kde abstraktní základ je kombinován s reálným motivem, vyjádřeným buď detailní perokresbou, nebo malbou a asambláží. Důraz na téma a sdělení zůstal v Resslově tvorbě přítomný i v dalších fázích jeho tvorby.
Na konci šedesátých let 20. století, se více věnoval kresbě, malba ustoupila do pozadí. Vznikaly rozměrné, velkoformátové kresby tužkou nebo tuší (kombinoval je s barevnými tužkami). V těchto fázích není v jeho výtvarných artefaktech člověk fyzicky přítomný. Záměrem je ztvárnění vztahu k přírodě a k moderní civilizaci, na níž je pak člověk plně závislý, a který má v jeho tvorbě dvojznačnou podobu: varující i obdivnou.
Po roce 1980 se pak objevují malby, které se vyznačují volností dalekých a rozlehlých prostorů a kompoziční jednoduchostí. Obrazy jsou zpracovány klasickou technikou hladké iluzivní malby, využívají světelných efektů a prostorového účinku velkých barevných ploch. Od počátku devadesátých let minulého století se v Resslově tvorbě objevují obrazy (a kresby), do jejichž kompozičního schématu jsou zařazovány fragmenty z dějin duchovní kultury lidstva. Představují tentokrát pozitivní pól lidské činnosti.

Milan Ressel uspořádal prozatím více než tři desítky samostatných výstav, jeho obrazy a kresby se objevovaly na různých tematicky zaměřených akcích. Je zastoupen například ve sbírkách Národní galerie v Praze nebo Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.

Vlastimil Tetiva

Samostatné výstavy
1970 – Moravské muzeum, Brno
1971 – Městská galerie, Havířov
1972 – Galerie Mladá fronta, Praha
1979 – Městské divadlo, Šumperk
1980 – Výstavní síň st. Zámku Bruntál
1983 – Galerie Gnoll, Norimberk
1989 – Galerie Vincence Kramáře (obrazy a kresby), Praha
1993 – Galerie Chgall, Ostrava
1993 – Hotel Ellise, Hamburg
1994 – Klášter S. Agostino
1994 – Kunsthalle, hamburg
1996 – Wortnerův dům AJG, České Budějovice
1998 – Zámek Liběchov
2005 – Nostický palác – Kulturní centrum, Soukromé labyrinty Praha
2011 – Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

Významnější restaurátorské práce
Martinský palác – malované stropy. Účast na rekonstrukci freskových maleb velkého sálu Lobkovického paláce na Pražském hradě. Rekonstrukce fresek Mikoláše Alše na Štorchově domě. Staroměstské náměstí v PrazeFotografie z výstavy