Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Mezinárodního studentského řezbářského sympozia „Zlatý řez“

4. 12.-20. 12. / Novoměstská radnice / Design

Do 20.12.2015 bude v Recepčních saloncích Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 (vstup z Vodičkovy), přístupná výstava Mezinárodního studentského řezbářského sympozia „Zlatý řez“.

Tisková zpráva k výstavě a sympoziu (upraveno):

Mezinárodní studentské řezbářské sympozium je již tradičním setkáním studentů tohoto řemesla a jejich učitelů z několika evropských států. Jeho pořadatelem je pražská Střední škola umělecká a řemeslná, tento rok ve spolupráci s Novoměstskou radnicí Prahy 2. Již posedmé se v Praze scházejí nadšenci a fandové řezbářského umění, aby společně strávili pět plně pracovních dnů, vyměnili si nápady, zkušenosti, odpozorovali vzájemně dovednost a um a především vytvořili řezbářská díla – reliéfy na téma „Sny a skutečnost“.

Myšlenka studentského řezbářského sympozia se zrodila před osmi lety, jejími autory jsou učitelé Střední školy umělecké a řemeslné, především pak učitel odborného výcviku pan Miloš Kohlíček, který je mistrem řezbářského řemesla. V roce 2009 byl uspořádán první ročník, na který byli pozváni nejen řezbáři z uměleckých škol v České republice, ale také řezbáři ze spřátelené střední školy v německém Flensburgu. Ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy se tak podařilo zorganizovat a realizovat nejen ojedinělou akci pro řezbářské nadšence, ale také jedinečnou řemeslnou příležitost pro návštěvníky z řad veřejnosti a děti pražských základních škol. Děti mohly navštívit nejen sympozium, ale také řezbářskou dílnu, kde si mohly samy vyzkoušet práci se dřevem a především řezbu. Své výrobky – obvykle řezbované mističky – si návštěvníci odnášejí domů.

Od následujícího druhého ročníku bylo sympozium již představováno jako mezinárodní, o jeho konání se dozvěděly i další umělecké školy v zahraničí. Rostl zájem o účast v dění sympozia. V průběhu let se kromě českých studentů z různých českých uměleckých škol účastnili řezbářského dění také studenti z Německa, Bulharska, Srbska, Slovinska, uvítali jsme ale také návštěvníky-diváky z Finska, Dánska a dalších evropských zemí. Na úspěchu sympozia jak mezi účastníky, tak i mezi návštěvníky, se především projevila vynikající spolupráce pracovníků Muzea hlavního města Prahy. Děkujeme paní ředitelce Strnadové za šestiletý azyl a skvělé podmínky pro realizaci takové akce.

Protože zájem studentů o účast na sympoziu rok od roku roste, bylo letos nutno „přestěhovat“ sympozium a s ním související dílnu pro veřejnost z menších prostor Muzea hlavního města Prahy do větších prostor Novoměstské radnice. Díky ochotné spolupráci jejích pracovníků a zejména laskavosti ředitele Novoměstské radnice p. Kubišty, se může Praha opět pochlubit příležitostí k podpoře uměleckého řemesla.

Materiál, který řezbáři zpracovávají, je lipová spárovka, deska o velikosti 40×50 cm a síle 4,5 cm. Na vyžádání účastníka může být deska menší, ale v historii sympozia zatím nikdo ze zúčastněných studentů o zmenšení desky nežádal. Pro závěrečnou povrchovou úpravu je určen šelak nebo vosk. Tyto materiály zajišťuje jednotně pořádající škola – pro všechny účastníky. Pokud by některý účastník chtěl použít jiné materiály na povrchovou úpravu, musí si je zajistit sám. Také nářadí – řezbářská dláta – a pracovní oděvy mají účastníci vlastní.

Sympozium bylo otevřené široké veřejnosti, kterýkoli návštěvník mohl pozorovat vznik a tvorbu řezbářského díla a postup práce řezbáře, nesměl ale řezbáře v práci rušit a zdržovat. Návštěvník si také mohl sám vyzkoušet uměleckou řezbu v řezbářské dílně pod vedením řezbářského mistra nebo studenta. Tam se samozřejmě musel podřídit pokynům svého učitele – to především proto, že řezbářské dláto je pěkně ostrý nástroj a kromě lipového dřeva umí také dobře odkrojit kousek prstu. Proto mezi základní vybavení dílny patří dobře zásobená lékárnička.

Střední škola umělecká a řemeslná, iniciátor sympozia a hlavní organizátor, má dlouholetou tradici v poskytování řemeslného vzdělávání. Vznikla v r. 1953 jako Odborné učiliště státních pracovních záloh při závodu Tatra Smíchov. Později byla sloučena s dalšími učilišti a pracovala při ČKD Praha. Ve škole se vyučovaly různé řemeslné obory podle potřeb praxe, jejich struktura se měnila. V současné době škola nabízí obory vzdělání v oblastech nábytkářství, uměleckořemeslného zpracování dřeva a uměleckořemeslného zpracování kovů, a to tříleté obory vzdělání s výučním listem, čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou a nástavbové obory vzdělání s maturitní zkouškou. Dospělí zájemci o řemeslo mohou studovat dálkově nebo navštěvovat zájmové řemeslné kroužky.
Škola má přes 450 žáků, kteří se učí ve třech objektech v různých částech Prahy. Řemeslu zde vyučuje 25 učitelů teoretických předmětů a 20 učitelů odborného výcviku (mistrů). Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a cvičnou školou Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity. Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha.

Škola velmi úzce spolupracuje se sociálními partnery – cca 50 právnickými a fyzickými osobami – podnikatelskými subjekty, které se podílejí na přípravách obsahu vzdělávacích programů, závěrečných a maturitních zkoušek, a kde žáci jednotlivých oborů vykonávají odborný výcvik a praxi.

Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., ředitelka SŠUAŘ

http://www.nrpraha.cz/program/615/zlaty-rez-2015-vystava/

www.ssuar.czFotografie z výstavy