Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Matouš Hrbek: DID

7. 12.-6. 1. / Artrafika / Malba

Do 6.1.2019 bude v nově přestěhované galerii Atrafika, Sochařská 3, Praha 7, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Matouše Hrbka: DID.

„V následujícím semestru bych rád setrval u tvorby závěsných obrazů. V poslední době jsem se souvisle zabýval tématikou psychických poruch – DID, schizofrenie, maniodepresivní psychóza atd. Pro ilustraci těchto stavů a jejich pochopení jsem se rozhodl malovat obrazy, které zobrazují mnohočetnost, narušenost a určitou destrukci. Vystavěné světy, co jsou naráz popřeny, šílenství jednotlivců, přítomnost více osobností, které se střídají v přebírání kontroly nad sebou samých i světů, v kterých se nachází.

Inspirací pro spojitost se světy labilních a rozpolcených bytostí, mi byl přímý kontakt s lidmi se schizofrenií, literatura o psychologii sériových vrahů, dokumenty o výpovědích reálných lidí s psychiatrickou diagnózou a jiné podněty, které bych rád uvedl vpotaz. Jako ikony s patřičnou minulostí ve vztahu k této problematice vnímám také lidi, kteří ztělesňují závislosti a jakýsi kult osobnosti. Např. GG Allin, Alister Crowley, Charles Manson atd.” / Matouš Hrbek (AVU)

~ Vstup volný

Autor:
Matouš Hrbek (*1995)
Mladý malíř původem z Hradce Králové, studium umění oficiálně zahájil na střední škole SPŠKS v Hořicích v ateliéru malby Michaely Jezberové. Nyní druhým rokem studuje na pražské Akademii výtvarného umění u Vladimíra Skrepla.
Za dobu studia prošla forma jeho práce četnými střety a odlišnými způsoby ztvárnění. V současné tvorbě dochází ke kontinuální konfrontaci se staršími obrazy – přemýšlením v sériích. Posledním rokem se náhodě v malbě zabývá především po stránce procesuální, kdy koketuje mezi abstraktní a figurální polohou.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Matouš Hrbek: DID