Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy: Margita Titlová Ylovsky – O čem víme

Do 2.4.2017 bude v Galerii u Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Margity Titlové Ylovsky – O čem víme.

Výstava se zaměřuje na dotyk lidské ruky. Zcela unikátní jsou dosud nevystavené fotografické projekty z 80. let, k nimž patří i kresby vytvořené technikou kirliánovy fotografie. Cílem výstavy je vytvořit dialog s divákem o vztahu k sobě samému a vztahu k prostoru.

Multidisciplinární výstava Margity Titlové Ylovsky se zaměřuje na unikátní fotografické projekty z 80. let, které dosud nebyly veřejně prezentovány. Koncepce výstavy je založená na mapování projevů lidského těla, osobní individuality, energie těla v daném okamžiku, komunikace s vlastním stínem a v neposlední řadě na tématu dotyku lidské ruky vizualizované v různých tvůrčích přístupech. Unikátní spojení umělecké tvorby a přírodních věd nacházíme v zachycení energie lidského těla kirliánovým přístrojem a moderními digitálními médii. Součástí výstavy jsou i velkoformátové kresby rtěnkou, které výtvarně souvisí s celou koncepcí výstavy.

Více info na https://www.galerieubetlemskekaple.cz/vystavy/o-cem-vime/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy: Margita Titlová Ylovsky – O čem víme