Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Lukáš Raise: Metaloids

8. 10.-30. 4. / Restaurant Nuance / Socha

Do 30. 4. 2016 bude v restaurantu Nuance v hotelu Rott, Malé náměstí 4, Praha 1, přístupná prodejní výstava objektů Lukáše Raise: Metaloids.

Výstava nabízí přehled drobnějších prací, které převážně vznikaly v průběhu posledních dvou let.

Lukáš Rais pro sebe objevil krásu kovových industriálních produktů, především potrubí, které používá jako sochařský materiál a dává jim nové významy a formy. Výtvarné nebo sochařské uvažovaní vychází z fascinace tvarem a jeho převáděním do netradičních kontextů měřítek a materiálů.

Lukáš Rais narozen 15. 5.1975 v Sokolově
Vysoká škola: VŠUP atelier Sochařství II pod vedením Prof. Doc. Jiřího Beránka, Prof. Kurta Gebauera a Krištofa Kintery

Držitel ceny rektora UMPRUM za rok 2006.
Držitel ceny atelieru Sochařství za rok 2006, 2007, 2009

Tvorba sochaře Lukáše Raise spočívá na třech pilířích, jimiž jsou sochy a plastiky, design a divadlo.
Ve své tvorbě s Lukáš Rais věnuje především přetváření již vytvořených, převážně normovaných, subjektů v nové formy a významy tak, aby nebylo pro běžného diváka objekty obtížné definovat, popsat, prožít a nakonec zjistit, že nic není tak, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jednoznačným favoritem mezi používanými materiály jsou kovové trubky a jejich průmyslové produkty. Autor je přesvědčen, že tento materiál je obdařen dokonalými možnostmi modelace a sám si říká o svoje přetváření, čímž umožňuje vyjádření autorových vlastních prožitků, životních situací a banalit, které nabývají nečekaných souvislostí až poté, co jsou zformovány do sochařských objektů. Za nedílnou a velmi důležitou součást tvorby považuje autor sám proces výroby, který s sebou přináší mnohé technické problémy a vyžaduje spolupráci celého kolektivu spolupracovníků, kteří ačkoliv sami nejsou profesně umělci, ale špičkoví odborníci svých (většinou technických) oborů, vnášejí do procesu své vlastní výtvarné cítění aniž si to uvědomují. Tento sociální aspekt vytváření soch je nesmírně přínosný, jak pro autora samotného, tak i pro nezúčastněného diváka.

Od roku 2010 úzce spolupracuje s Palácem Akropolis na interaktivních projektech TRAFFIC DANCE a TRAFFIC DRUMS. Lukáš Rais je tvůrcem vizuální stránky projektu a spolupráce s pohybově – divadelním uskupením Spitfire Company
Zakládající člen Divadla Cože?, které od roku 2009 pravidelně hraje v paláci Akropolis.

www.lukasrais.com

Výstavu pořádá: GOODSTUFF Team

www.goodstuff.czFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Lukáš Raise: Metaloids