Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Landscape

19. 12.-12. 2. / Hauch gallery / Malba

Do 12.2.2017 (s vánoční pauzou) bude v Hauch gallery, Pobřežní 20a, Praha 8 – Karlín, přístupná zajímavá skupinová výstava Landscape. Otevřeno St-So, 12-18 hod.

Vystavují:
Federico Díaz, Daniel Hanzlík, Jiří Matějů, Petr Pastrňák, Gerhard Richter, Hiroshi Sugimoto, Jiří Šigut, Miloš Šejn.

Kurátorská spolupráce:
Monika Čejková

Architekt výstavy:
Jiří Matějů

Myšlenka na výstavní projekt „Landscape“ (angl. krajina) vznikla před více než rokem, a to na základě tradičnějšího pojetí tématu krajiny, jež je v historii umění fenoménem hluboce zakořeněným. Vychází z předpokladu, že každý autor se s krajinou v jistých okamžicích své tvorby střetává. Pokouší se ji například věrně zpodobnit, či se pro něj stává spíše procesem a matérií, zachycuje její impresi. Nebo odkazuje k její historické a mytologické povaze a zabývá se krajinou jako pamětí, přičemž mnohdy reaguje na její posvátný rozměr. S krajinou je také manipulováno za účelem vytvoření nové, promyšlené přírody; v neposlední řadě se krajina rovněž stává samotným místem tvorby.

V současné době je krajina rovněž tématem širokých společenských debat u nás i ve světě. Objevuje se zájem o ekologický podtext, diskutuje se například o škodlivosti monokultur a přirozeném rozvoji s odkazem na budoucnost naší planety. Svědčí o tom řada nedávných politických rozhodnutí i angažovanost spolků a veřejných osobností v boji za životní prostředí a proti zásahům do přírody, které vedou až ke klimatickým změnám. V umělecké sféře se vyskytlo mnoho výstavních projektů zabývajících se vztahem umělců a jejich zásahů do životního prostředí. Můžeme tedy mluvit o jakémsi znovuobjevování spojení člověka se zemí a pokusu o záchranu území.

Výstava „Landscape“ v Hauch Gallery prezentuje práce osmi umělců, jejichž díla lze rozdělit do několika podskupin podle způsobu, jakým s tématem krajiny zacházejí jako s jistou událostí a které umělecké médium k tomu využívají. V tomto případě pak forma limituje a z velké části spoluurčuje obsah.

První skupinu bychom mohli nazvat „Snímání krajiny“. Fotografie, technické obrazy (Hiroshiho Sugimota, Čas expozice: č. 310: Japonské moře, Oki, 1987; č. 311: Japonské moře, Oki, 1987; č. 328: Jižní pacifický oceán, Maraenui, 1990; #331: Tasmanovo moře, Ngarupupu, 1990) na této výstavě přebírají roli kdysi tradičního zobrazení krajiny s vědomím toho, že jakákoliv fotografická technika je oproti lidskému oku manipulující a tradiční malovaný obraz v sobě nese symbolický rozměr v podobě představ malíře. Výjimkou předstíraného věrného zpodobnění mohou být fotografie (Jiří Šigut: Keř – Křídlatka I/III a III/III, 25. 6. – 3. 7. 2007) pořízené na dlouhý čas zanecháním v přírodě, kdy se výsledný fotografický snímek stává zaznamenáním vnějšího procesu. Fotografický papír opatřený solemi stříbra se zbavuje vnějšími okolnostmi své citlivé vrstvy a reaguje na autentický otisk přírody – stébel trávy, hlíny, větví křídlatky japonské, atd. včetně přírodního světelného zdroje. Při pokládání fotografických papírů do krajiny autor ulehá na místo spolu s nimi a nechává se obklopovat noční chladnou přírodou. Tyto práce přecházejí do kapitoly „Dialogu s krajinou“, v němž je vyzdvižen prvek fyzického kontaktu – bytí s krajinou prostřednictvím intimní performance. Zachycená tráva na fotografiích a potřeba autora meditovat v přírodě může být vnímána jako pozůstatek pastorální idyly; jde o okamžiky, kdy docházíme k poznání, že určitá místa prozrazují spojitost se starobylými archetypy. Návrat k přírodním a krajinným mýtům, k některým projevům a rituálům může představovat potřebu nalézat v přírodě útěchu (Miloš Šejn: ze série Agara, 15. 7. 2015 004; 13. 7. 2014 001; 15. 7. 2015 002; ze série 120 kreseb Agara, 24. 3. 2016). Tyto umělecké činnosti se přibližují dílům s krajinou, které se objevily koncem 60. let 20. století na pozadí přicházející první globální ekologické krize i krize moderního umění vůbec. Cesta k přírodě se odehrávala v rámci projektů zemního umění – land artu – a akčních aktivit ve volné přírodě.

K pojetí tohoto tématu můžeme nalézt inspiraci také ve východní filosofii, například buddhismu, který je více založený na pozorování okolí a jeho hlubokém poznání, tedy i krajiny. V duchu výstavní části „Obraz krajinářské tradice“ je na plátně vidět zápas s materiálem a pokus o zachycení imprese (Petr Pastrňák: Aruančála, 2005; Rybník, 2006; Gerhard Richter: Zahrada, 1987). Poslední část „Krajina jako model jazyka“ představuje práce, které projektují určité prostředí, ať už se jedná o městskou nebo volnou krajinu, a to vnitřní nebo vnější, v níž žijeme, a vytvářejí z ní strukturovaný jazyk (Federico Díaz: Eccentric Gravity, 2015; Zázrak, 2015), Daniel Hanzlík: Sedimentace, 2013; Jiří Matějů: Na sklonku léta 1967, 2011; Zenová vlna, 2012). Krajina se zde stává předobrazem, který nabývá podoby vizuálního umění například procesem dekonstrukce nebo analýzy fundamentálních fyzikálních zákonů a vlastností na plátně, ve videu nebo reliéfu.

Monika Čejková

Federico Díaz (*1971, Praha), žije a pracuje v Praze
Daniel Hanzlík (*1970, Teplice), žije a pracuje střídavě v Praze a v Ústí nad Labem
Jiří Matějů (*1960, Šternberk), žije a pracuje v Praze
Petr Pastrňák (*1962, Frýdek-Místek), žije a pracuje střídavě v Praze a v jižní Indii
Gerhard Richter (*1982, Drážďany, Německo), žije a pracuje v Kolíně nad Rýnem, Německo
Hiroshi Sugimoto (*1948, Tokio, Japonsko), žije a pracuje střídavě v Tokiu a v New Yorku, USA
Miloš Šejn (*1974, Jablonec nad Nisou), žije a pracuje střídavě v Praze a v Jičíně
Jiří Šigut (*1969, Ostrava-Vítkovice), žije a pracuje v Ostravě

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Landscape