Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Lab-Iritate: Vlček, Káňa a Javůrek

1. 6.-30. 6. / Analogue / Malba

Do 30.6.2015 bude v galerii fotografického obchodu Analogue, Vlašská 10, Praha 1 – Malá Strana, přístupná zajímavá malířská a sochařská výstava Lab-Iritate.

Galerie Analogue vás poprvé zve na výstavu, která nepředstaví analogové fotografie, ale analogové tvoření v jiných rovinách. Zveme vás na výstavu malby a sochy.

Výstava Lab-Iritate prezentuje tři významné mladé umělce, kteří se věnují médiu malby a jejím přesahem do prostorových soch a objektů . Spojuje je pocit něčeho skrytého pod povrchem, co není jasně identifikovatelné a čitelné.

Miroslav Javůrek /1979 / – absolvent ateliéru klasických malířských technik (prof.Zdeněk Beran, AVU). Prezentuje cyklus Blast ovlivněný stropními freskami drážďanských kostelů z roku 1945.

Martin Káňa /1975/ – absolvent ateliéru prof. Jitky Svobodové, AVU. Představí komplikovanější sochu ovlivněnou sochařem Horejcem a československým opevněním Lt.37.

Jan Wolfchen Vlček /1977/ – absolvent intermedia (prof. Milan Knížák a Veronika Bromová, AVU). Vystaví obrazy inspirované válečnými stroji.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Lab-Iritate: Vlček, Káňa a Javůrek