Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Jitky Štenclové – Mezizemě

Do 30.4.2019 bude v Dobročinné kavárně Cesta domů, Soukenická 15, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Jitky Štenclové – Mezizemě.

Jitka Štenclová (* 10. prosince 1952 Opava) je česká akademická malířka a textilní výtvarnice, členka Umělecké besedy. Žije a pracuje v Praze.

Vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Praze (SUPŠ) 1968–1972 (malbu u Aloise Vitíka) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, 1972–1977 (textil u Bohuslava Felcmana).

Její tvorba byla představena na mnoha samostatných i kolektivních výstavách doma (např. Mánes 2009) i v zahraničí (Londýn 1972, Annecy 1978, Brusel 1985, Göteborg 1989, Audabiac 2004, Hamburk 2009, 2010 aj.).

Je zastoupena mezi jinými v Národní galerii v Praze, v Powerhouse v australském Sydney i v královských sbírkách belgického Musées Royaux d’Art et d’Histoire v Bruselu.

V roce 1982 získala II. cenu na III. Quadrienále uměleckých řemesel v Erfurtu a v roce 2005 byla vyznamenána Cenou Paprsky humanity za významný přínos k projektu „Uměním ke svobodě“ zaměřeném na děti z dětských domovů. Je pravidelnou přispěvatelkou humanitárních aukcí (Konto bariéry aj.).

Je manželkou prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., a matkou čtyř dětí. Má jedenáct vnoučat.

http://www.jitkastenclova.com/Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Jitky Štenclové – Mezizemě