Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy fotografií Vojtěcha Vlka: „TranSpiRituals“

Do 31.5.2017 bude v Dobročinné kavárně Cesta domů, Soukenická 15, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava fotografií Vojtěcha Vlka: „TranSpiRituals“. Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

V prvním ročníku studia UMPRUM dokumentoval práci sester boromejek ve svých rodných Moravských Budějovicích, později na stáži v Jeruzalémě vznikl soubor fotografií z Izraele a Palestiny. V Praze pak dokument „Capuccini“ ze života bratří kapucínů na pražské Loretě či kniha fotografií z premonstrátského kláštera v Innsbrucku. V nedávných letech podnikl Vojtěch Vlk několik cest za křesťanskými velikonočními rituály na Filipíny, do Mexika a do španělské Andalusie, z nichž přivezl sérii působivých záběrů. Ty ještě doplňují fotografie ze života a portréty „svatých mužů“ Sádhuú z indického Váránasí.
Zároveň s výstavou vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Kant též stejnojmenná kniha. Úvodního slova se ujal teoretik fotografie Josef Moucha, který autorovu snahu shrnuje takto: „Vojtěch Vlk skládající dohromady pestrou mozaiku religiozity se při svém poutnictví ptá, čím se různé konfese liší. Prostřednictvím volné tvorby pak nehledá nic menšího než podstatu lidství. (…) V zásadě tedy běží o svědectví, kam až je člověk ve snaze o transcendenci připraven zajít.“
Vojtěch Vlk vystudoval ateliér fotografie na Vysoké škole umělecko-průmyslové a absolvoval také studijní stáže v Kanadě, Vídni a v Izraeli. Věnuje se především korporátní a portrétní fotografií. Jeho velkou vášní je cestování a reportážní fotografie často zaměřená právě na duchovní témata.

O výstavě i o autorovi se dočtete více zde:

http://www.vojtechvlk.com/cs/transpirituals

Vojtech Vlk – PhotographerFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy fotografií Vojtěcha Vlka: „TranSpiRituals“