Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy fotografií Rittera Dorona „Ze staré do nové vlasti“ – Maďarsky mluvící židé v Izraeli

Do 14.5.2018 bude ve Sklepní galerii Maďarského Institutu, Rytířská 27, Praha 1, přístupná zajímavá výstava fotografií Rittera Dorona „Ze staré do nové vlasti“ – Maďarsky mluvící židé v Izraeli.

„Maďarské domy“ ortodoxní čtvrti Jeruzaléma Me’a Še’arim („Sto bran“) byly postaveny v roce 1891 a původně měly sloužit jako ješivy. V té době mluvilo v okolí maďarsky mnoho lidí, ale i dnes se mezi starými jeruzalémskými domy můžeme setkat s lidmi mluvícími šťavnatým maďarským nářečím. Fotografie Dorona Rittera vznikly v jedné z nejstarších židovských čtvrtí Jeruzaléma Me’a Še’arim a skýtají nám pohledy na detaily ulic a „maďarské domy“.

 

Výstava fotografií Rittera Dorona se koná v rámci festivalu MAŽIFFotografie z výstavy