Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy fotografií Eugena Kukly: Čtrnáctero milosrdenství + nový oltář Otmara Olivy

Do 30.6.2016 bude v Kostele Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského, Karmelitská 9, Praha 1, přístupná krásná a zajímavě nainstalovaná výstava fotografií Eugena Kukly: Čtrnáctero milosrdenství. Vernisáž výstavy proběhla na Noc kostelů 2016 a zároveň byl představen nový oltář Otmara Olivy.

Netradiční cesta z ulice až do prostoru za oltářem kostela zve k dialogu starého a nového, vnitřního a vnějšího, přijímaného a dávaného.

Cesta z ulice stoupá k posvátnému prostoru oltáře a zve k pokračování. Nová liturgická díla akademického sochaře Otmara Olivy vstupují do dialogu s barokním prostorem chrámu.
Vnitřní prostor kostela vede neustálý dialog se skutečností vnějšího světa. Jeho branou vcházíme na cestu, kde fotografie Eugena Kukly promlouvají o člověku, který se otevírá druhému ve vzájemné blízkosti dávání a přijímání.

Eugen Kukla: Fotografie
Výstava fotografií na téma člověk a jeho přiblížení druhým, netradičně instalovaná na podlaze kostela.
Výstava Eugena Kukly je cestou dialogu vnitřního prostoru kostela se skutečností vnějšího světa. V centru fotografiií stojí člověk, který potřebuje blízkost druhého a zároveň se mu sám přibližuje. Netradiční instalace výstavy na zemi provede návštevníky kostelem a umožní jim dotknout se skutků milosrdenství zobrazených na fotografiích.
Fotograf Eugen Kukla pochází z Prahy. Vystudoval VŠE v Praze a mezinárodní vztahy na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Fotografování se věnuje řadu let. Ve známost vešel v roce 2001 reflexí newyorského 9/11 v pražském NODu. Fotografoval události na Majdanu, uprchlickou vlnu v Evropě a Paříž po teroristických útocích. V roce 2015 získal ocenění Czech Press Photo v kategorii Lidé za fotografii sira Nicholase Wintona při návštěvě Prahy.
Otmar Oliva: Nový oltář
Prohlídka oltáře, ambónu, křtitelnice a kříže vytvořených akademickým sochařem Otmarem Olivou v roce 2015.
O října 2015 jsou součástí historického interiéru kostela Pražského Jezulátka nový oltář, ambon, křtitelnice a kříž z dílny akademického sochaře Otmara Olivy. Nová liturgická díla vstupují do dialogu s barokním prostorem chrámu.
Návštěvníci se formou netradiční cesty kostelem mohou s těmito uměleckými díly zblízka setkat, seznámit se s příběhem jejich vzniku i jejich významem v prostoru kostela.

Akademický sochař Otmar Oliva (*1952) pochází z Olomouce, žije a působí na Velehradě. Jeho rozsáhlá tvorba spjatá s křesťanstvím zahrnuje volnou plastiku, liturgické artefakty, reliéfní výzdobu zvonů, sochařské řešení hrobů i velké komplexní sochařské realizace určené převážně do chrámových interiérů a urbanistických slohových prostor v České republice i v zahraničí. Mezinárodně známá jsou především jeho sochařská řešení výzdoby kaple Redemptoris Mater papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu a výbava interiéru kostela Marie Matky Církve ve slovinském Mariboru. Mezi nejnovější Olivova díla patří oltář, ambon, křtitelnice a kříž, které byly v prostoru kostela Pražského Jezulátka instalovány v říjnu 2015.
Zrnka dialogu
Vytvořte z písku vzkaz, který se v reálném čase promítá na plátno u vstupu do kostela.
Vstupte vlastníma rukama do dialogu s prostorem kostela a přicházejícím člověkem. Vepište stopu, kterou ve vás zanechá cesta kostelem, do zrnek písku. Díky přenosu obrazu v reálném čase předáte vzkaz těm, kdo teprve vcházejí, a stanete se součástí dialogu prostoru.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy fotografií Eugena Kukly: Čtrnáctero milosrdenství + nový oltář Otmara Olivy