Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Fakulta architektury ČVUT 1976 – 2016

Do 8.1.2017 můžete v Galerii Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1, navštívit zajímavou výstavu Fakulta architektury ČVUT 1976 – 2016.

Výstava představuje 40 let obnovené samostatné Fakulty architektury na pražském ČVUT rekapitulací její historie symbolickou formou výběru 40 staveb pedagogů a absolventů školy, 66 osobností z jejich řad a jmen 4389 absolventů, kteří zde v uplynulých 40 letech studovali.

Většinou obecně známá díla pedagogů a absolventů jsou doplněna srovnáním s dobovými školními pracemi – návštěvník tak může porovnat začátky a výsledky jejich architektonické práce. Vizuálně atraktivní je i zpětné srovnání grafických stylů a technik zpracování prezentací studentských prací a jejich vývoje v uplynulém období až k soudobé počítačové grafice.

Výstavu dále doplňují momenty ze života školy a činnosti studentského Spolku posluchačů architektury, nová knižní publikace připravená pedagogy či absolventy školy, a dále dokumentární film Hedviky Hlaváčkové „Jednoduchej dům“ o nové budově ČVUT a její autorce Aleně Šrámkové a film Jany Chytilové Kritická židle: Rostislav Švácha.

Výstava je součástí širších oslav výročí 40 let obnovení samostatné Fakulty architektury na ČVUT v Praze.
Kurátor výstavy Ján Stempel / FA ČVUT
Koordinace Dan Merta / GJF
Architektonické řešení Jakub Fišer, Kristýna Zámostná / Aulík Fišer architekti
Překlady Kateřina Valentová
Produkce Kateřina Rottová, Michaela Brožová / FA ČVUT, Klára Pučerová / Galerie Jaroslava FragneraFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Fakulta architektury ČVUT 1976 – 2016