Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy „Deset“ (2 ateliéry Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín)

10. 5.-9. 6. / Galerie Czechdesign / Design

Do 9.6.2016 bude v galerii Czechdesign, Vojtěšská 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava „Deset“. Vstup na výstavu je zdarma.

Dva progresivní ateliéry Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se představují v Praze. V Galerii CZECHDESIGN bude od 11. května do 9. června k vidění výstava studentských prací mapující desetiletou existenci ateliérů Produktový design a Digitální design.

Myšlenka rozšířit zlínskou Fakultu multimediálních komunikací o nové obory, vzešla od tehdejšího vedení FMK UTB ve Zlíně. V roce 2006 byl založen Ústav vizuální tvorby jako detašované pracoviště sídlící v Uherském Hradišti, který se v následujícím akademickém roce rozdělil naateliéry 3D design a Vizuální komunikace.

Výuka v ateliéru 3D design se od počátku věnovala obalovému designu a návrhům prostředků podpory prodeje (P.O.P.), přičemž ve středu zájmu vždy převládal obecně design produktů. V nedávné době došlo k přejmenování na ateliér Produktový design, který srozumitelněji komunikuje jeho hlavní zaměření. Důraz na komplexnost však zůstává základním přístupem – od konceptu přes design produktu až po návrh P.O.P.

Ateliér Vizuální komunikace se od svých počátků zaměřoval na publikování v elektronických médiích. Nešlo však o pojetí, kdy se grafický design rozšiřuje o digitální výstupy. Cíleně byl budován nový, komplexní obor, jenž má své vlastní zákonitosti a postupy. Původní název ateliéru Vizuální komunikace tak i v tomto případě postupem času nahradil pojem Digitální design, který lépe vystihuje jeho zaměření.

Výstava představuje návštěvníkům to nejlepší, co na půdě ateliérů za deset let existence vzniklo. Jedná se o návrhy produktů, obalového designu a P.O.P. materiálů, šperků, webových stránek, uživatelských rozhraní apod. Výstavní panely doplňují fyzické modely či prototypy v reálném měřítku.

„Prvotní ideou bylo vybrat za každý ateliér 10 nejlepších prací od nejvýraznějších osobností, které by prezentovaly uplynulých deset let. Tento nápad jsme však následně rozšířili o další návrhy tak, aby si každý návštěvník dokázal udělat celkový obrázek o tvorbě studentů. Ve výsledku tak expozice nabídne 10×10 prací z každého ateliéru.“ říká ke koncepci výstavy vedoucí ateliéru Produktový design MA. Vladimír Kovařík.

Výstava je určena nejen odborné veřejnosti a studentům či pedagogům výtvarných škol, kterým nabízí možnost srovnání úrovně a zaměření zlínských ateliérů. Široké veřejnosti zprostředkovává pohled na současnou podobu produktového a digitálního designu v podání současných studentů i absolventů, kteří se již prosazují v reálné praxi.

Ateliér produktový design

Produkt – realizací to nekončí. V rámci studijní koncepce se orientujeme na designérskou praxi v několika rovinách: výrobní – uživatelské – etické. Důraz klademe na znalost materiálů, technologii a ergonomii, stejně jako na schopnost uvažovat nad produkty z pohledu koncového uživatele. Dlouhodobá udržitelnost i etická a environmentální zodpovědnost jsou nedílnou součástí designérského procesu, stejně jako otázky vedoucí studenty ke komplexnímu designérskému myšlení. Často řešíme návrh nejenom produktu, ale i jeho obalu a prostředků podpory prodeje. Proto je nutné, abychom byli schopni uvažovat v souvislostech a přiměřeně danému zadání. Při navrhování také klademe důraz na jeho komplexní obsah – od kresebné skici přes model či funkční prototyp až po prezentaci projektu. Spolupráce praxí nám pomáhá získávat zpětnou vazbu a kriticky nahlížet na svou práci.
Vedoucím ateliéru Produktový design je M.A. Vladimír Kovařík

www.23design.cz

Ateliér digitální design

Webové prezentace, mobilní aplikace, uživatelská rozhraní, informační architektura, interaktivní i vizuální design, motion grafika – to je zaměření ateliéru Digitální design. Navrhujeme řešení s ohledem na uživatele, ale hledáme i hranice možností nového média v podobě odvážných nápadů a vizí. Charakteristické je pro nás úzké propojení s příbuznými obory, od grafického designu, přes multimédia až po design produktů. Cílem studia není ovládnout všechny disciplíny digitálního designu dokonale, ale získat dostatečný rozhled a představu o svém dalším profesním směřování a rozvoji. Nové přístupy a technologie přijímáme otevřeně a se zájmem, zároveň však se snahou rozeznat principy od pomíjivých trendů.
Vedoucí ateliéru: MgA. Bohuslav Stránský

www.digitalnidesign.cz

Zdroj: Czechdesign, Daniela BinarováFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy „Deset“ (2 ateliéry Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín)