Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy členů Sdružení výtvarných umělců keramiků: Z jihu z jílu

20. 2.-10. 3. / Nová síň / Keramika

Do 10.3.2018 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá skupinová výstava členů Sdružení výtvarných umělců keramiků: Z jihu z jílu.

Výstava pořádaná Sdružením výtvarných umělců keramiků, autorů spojených s Jihočeským krajem, absolventů Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně a především propojených s řemeslnou a uměleckou tradicí keramiky v této oblasti. Za poslední půl století se formovalo několik silných generací umělců a sochařů, které spojuje společný jmenovatel – práce s keramickými hmotami v nejrůznějších výtvarných pojetích. Různost pohledů určená nejen generačním odstupem vytváří citlivé konfrontační chvění, umocněné osobitou instalací výstavy hledající vazbu na místo – prostředí vzniku díla nebo na místo určení díla v instalační koncepci Dity Hálové, podpořené grafickým designem výstavy Jany Hradcové.Tvorba všech více než deseti vystavujících svou kvalitou přesahuje geografické ukotvení. Autoři kvalitou své tvorby zasahují do celé republiky a často do zahraničí, kde úspěšně prezentují české sochařství a design. Výstavy se účastní např. Jan Benda, Pavel Drda, Jana Krejzová, Ivo Chovanec, Naděžda Potůčková, Mirek Oliva, Miloslav Svoboda, Helena Ladová Lišková, Jitka Wernerová, Valerie Stehlíková.

Poslední rozsáhlá výstava autorů z tohoto regionu proběhla v roce 2014 v Bechyni. Zaměřena byla pouze na absolventy keramické školy v Bechyni k 130. výročí jejího založení. Na akci se podílelo Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně a Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG v Hluboké nad Vltavou, za podpory Sdružení výtvarných umělců keramiků, z.s. Více na: www.artceramics.cz/spolkove-akce/fenomen-b . Tento fenomén stále aktuálního dění je třeba přiblížit a prezentovat v hlavním městě, v renomované výstavní síni a tím jej zařadit do širšího diskurzu českého současného umění a designu. Výstava se koná ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, které se této problematice odborně dlouhodobě věnuje a Jihočeského kraje.
Více info o autorech: www.artceramics.cz

Kurátorka výstavy Dita HálováFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy členů Sdružení výtvarných umělců keramiků: Z jihu z jílu