Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy „Český (hyper)realismus – prof. Zdeněk Beran a jeho žáci“ – soukromá sbírka Pavla Feigla (FEIGL GALLERY)

10. 5.-29. 5. / Galerie kritiků / Malba

Do 29.5.2016 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá a krásná výstava „Český (hyper)realismus – prof. Zdeněk Beran a jeho žáci“ – soukromá sbírka Pavla Feigla (FEIGL GALLERY).

Vystavující umělci: Zdeněk Beran, Karel Balcar, Zuzana Dvorská-Šípová, Jan Gemrot, Jindřich Hájek, Pavel Holas, Alžběta Josefy, Filip Kudrnáč, Jan Mikulka, Blanka Nováková, Marek Slavík, Zdeněk Trs, Jan Uldrych

Kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro

Výstava současných českých hyperrealistů, školených v ateliéru figurální Malby IV. na pražské AVU u prof. Zdeňka Berana se koná k poctě mistra, který skonal v 77 letech v listopadu 2014. Jeho žáci se vyhranili stylově jako tendence navazující na premoderní umění, zvláště tradice barokního iluzionismu, manýrismu a klasicismu. Jejich díla zpracovávají viděnou skutečnost ještě precizněji než někdejší anglosaská fotorealistická malba 70. let. Popisnost v obraze zdůrazňují tito umělci jako specifikum své tvorby, nepoužívají malířskou zkratku, ale zobrazují věrně to, co se v daném záběru obrazu vyskytuje. Řadí se ke špičkám této malířské tendence v Čechách od počátku milénia. Výstava jejich prací k poctě prof. Berana chce být i konfrontačním příspěvkem v dialogu se současnou abstraktní malbou. Zároveň je reprezentativní ukázkou soukromé sbírky Pavla Feigla (FEIGL GALLERY) v pečlivém výběru děl, jež byla v kontextu tohoto výtvarného názoru vytvořena.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy „Český (hyper)realismus – prof. Zdeněk Beran a jeho žáci“ – soukromá sbírka Pavla Feigla (FEIGL GALLERY)