Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy České výtvarné umění ve Francii

11. 4.-13. 5. / Galerie Moderna / Malba

Do 13.5.2018 bude v galerii Moderna, Masarykovo nábřeží 24, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava České výtvarné umění ve Francii.

Výstava „ČESKÉ výtvarné umění ve FRANCII“ představuje 17 českých autorů, kteří žili a tvořili ve Francii. Irena Dědičová, František Eberl, František Foltýn, Hella Guth, Jiří Kars, Jiří Kolář, Otakar Kubín, František Kupka, Jaroslav Macek, Miroslav Moucha, Vojtěch Preissig, Miloš Sikora, Pavel Skalník, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Jan Zelenka.
Autoři, kteří se stali součástí světového kulturního dědictví a vývoje světového umění.Fotografie z výstavy