Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848)

Do 13.4.2018 bude ve 2. patře Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, zdarma přístupná panelová výstava Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848).

Cílem výstavy je představit, jak Poláci v polovině 19. století vnímali Čechy jako zemi a Čechy jako formující se národ. Nutně tak srovnávali vlastní situaci po Listopadovém povstání s činností české národní elity v době předbřeznové. Nejdůležitější kontakty mezi Čechy a Poláky byly navázány, když zavládlo jaro národů, na Slovanském sjezdu v Praze roku 1848. Kteří Češi byli zapojeni do této spolupráce? Na polské straně se objeví se známá jména A. Mickiewicze, F. Chopina či E. Chojeckého, ale i některé dosud neznámé pohledy.

Klíčovými představiteli byli na obou stranách učenci. Jak a kde vědci navázali kontakty, jaká byla jejich vzájemná spolupráce, v jakých oblastech docházelo ke kulturní výměně? A jakou roli zde sehráli „nositelé ruských řádů“? Šlo nejen o výměnu publikací, ale také o sdílení zkušeností, přenos forem organizace učených společností. V neposlední řadě jde o ocenění a jmenování zahraničních kolegů členy vlastní učené společnosti.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848)