Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Brněnský okruh: Poválečná tvorba v Brně a okolí

Do 29.11.2018 bude v privátní galerii aukčního domu Zezula, Thunovská 18, Praha 1 – Malá Strana, přístupná krásná a zajímavá výstava Brněnský okruh: Poválečná tvorba v Brně a okolí. Otevřeno pondělí až sobota: 12-19 hodin.

Po 29. listopadu je možné galerii navštívit po předchozí domluvě.

Zastoupení umělci: Václav Zykmund, Vilém Reichmann, Bohumír Matal, Bohdan Lacina, Jánuš Kubíček, Čeněk Dobiáš, Karel Kryl a Marian Štolfa.

Vstup na výstavu je zdarma.
Část vystavovaných děl je prodejní.

Vystavovaná kolekce obrazů a kreseb chce připomenout několik osobností – významných, známých, ale i těch nejen v mimobrněnském prostředí pozapomenutých. Dominantní pozici zde zaujímá, jistě právem, Bohumír Matal, tvůrce, jehož osobní charisma a umělecký temperament spolupůsobily jako katalyzátor brněnského výtvarného života především v padesátých a šedesátých letech 20. století. Je zde představen ve všech důležitých etapách své tvůrčí dráhy.
Menší, přesto reprezentativní kolekcí je představen Matalův přítel a spoluzakladatel skupiny Brno 57 Jánuš Kubíček. Rozměrná plátna i kvaš jsou koloristicky bohatými kompozicemi výrazné imaginace a představují důležité okruhy jeho tvorby. Už v padesátých letech vznikaly první pohledy do vlastního ateliéru a jejich série narůstá prakticky až do umělcova odchodu. V šedesátých letech přibývají též malby motivované antickou mytologií a mezi nimi zejména téma Laokoonta, které umělce zaujalo natolik, že je zpracoval v sériích kreseb, grafik, akvarelů a olejomaleb.
Jedinou prací z doby Skupiny Ra je pak zastoupen malíř, pedagog, literát, překladatel z francouzštiny a teoretik (nejen) skupiny Parabola Václav Zykmund. V díle jsou patrné ozvuky tvorby Španělů Pařížské školy, jejichž obrazy a sochy byly vystaveny v roce 1946 v Praze a Brně a z nichž mnozí navázali v Čechách i na Moravě četná přátelství.
Letos uzavřené dílo Miroslava Štolfy rozvíjelo od padesátých let téma krajiny, v níž postupně převládá motiv mechanismu, stroje. S narůstající expresí ve výrazu a koloritu s vysokým reliéfem barevných past nabývá odhalený stroj takřka živočišný charakter, srůstá s krajinou, stává se její organickou součástí. Později, ve druhé polovině 70. let vznikají série rozměrných uhlových kreseb s téměř iluzivním popisem fiktivních mechanismů či automobilů, na které autor navázal malbou lesklých ploch karoserií, aby tak dospěl k vytvoření Nové přírody — přírody strojů a kovu.
Čeněk Dobiáš a Karel Kryl, ač oba autodidakti, byli důstojnými partnery profesionálů, mezi nimiž se dokázali prosadit. Je jim společné téma městské a předměstské krajiny, jejich tvorba vychází ze skupinového programu odpoutání od popisnosti.
Ne všichni výtvarníci cítili potřebu koexistovat v rámci nějakého sdružení, byť se kontaktům s ostatními nevyhýbali. K takovým solitérům patřil Bohdan Lacina, další z výrazných osobností brněnského výtvarného světa. Po surrealistických začátcích, imaginativní tvorbě čtyřicátých let a po malířském odmlčení v následujícím desetiletí, vyplněném prací pro knihy, se v šedesátých letech vrátil k malbě. Ve snaze navázat na svou předchozí práci se vrací k domovské krajině, která teď zároveň symbolizuje Kosmos, nekonečný prostor vzniku a zániku. Prostředí krajiny vyjadřuje přírodu, život i smrt. Vedle této básnivé polohy se Lacina inspiruje problematikou matematicko-fyzikálních veličin, pracuje s prvky náhodnými i exaktně danými a řeší otázku vztahu světla, prostoru a času.
/Mgr. Kateřina Svobodová/

Galerie Zezula
Thunovská 18, Praha 1.
tel: +420 543 215 704
+420 773 088 711

Všechny fotky z výstavy i zahájení: Petr.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Brněnský okruh: Poválečná tvorba v Brně a okolí