Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy akademického maliara Emila Labaja

17. 9.-10. 10. / Slovenský dům / Malba

Do 11.10.2019 bude ve Slovenském domě, Soukenická 3, Praha 1,  přístupná zajímavá výstava obrazů ak. mal. Emila Labaja.

Emil Labaj sa narodil 5. novembra 1952 v Poprade. Už počas štúdia na základnej škole sa profiloval jeho záujem okrem atletiky aj o hudbu, divadlo a kreslenie. Absolvoval I. a II. cyklus výtvarného odboru a hudobný odbor Ľudovej školy v Levoči. Počas štúdia na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole v Levoči (1968 – 1971) bol aktívnym členom nezabudnuteľného súboru Malých javiskových foriem REFLEKTOR. Ako ochotník hral v mnohých kabaretných pásmach a divadelných hrách – Majster, Sneh nad limbou, Chlieb a soľ pre kohúta. Bol členom legendárnej levočskej hudobnej skupiny EMOTION.
Záujem o výtvarné umenie však vždy dominoval aj v tom, že pôvodne chcel študovať dejiny umenia, resp. výtvarnú výchovu. Život ho však zavial do poľnohospodárskej praxe. V roku 1981 promoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, odbor ekonomika a prevádzka.
Od roku 1986 pracuje v kultúre, najprv ako ekonóm Domu kultúry ROH v Spišskej Novej Vsi, neskôr, od roku 1991 až doteraz ako riaditeľ Mestského kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi.
Vo svojej výtvarnej tvorbe sa venuje hlavne kresbe, grafike a maľbe. Je autorom mnohých realizácií (plagátov, bulletinov, príležitostných poštových pečiatok, pozvánok a pod.). Jeho tvorbu charakterizuje vzťah k poézii, hudbe, divadlu ako nevyčerpateľnej studnice inšpirácií.

http://emillabaj.szm.com/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy akademického maliara Emila Labaja