Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Ahoy! Glass Art

1. 9.-24. 9. / České centrum / Sklo

Do 24.9.2016 bude v galerii Českého centra, Rytířská 31, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Ahoy! Glass Art.

Tři na sebe volně navazující přehlídky s názvem AHOY! představí od září do prosince 2016 ateliér Sklo Fakulty umění a designu Univerzity J. E Purkyně v Ústí nad Labem. Putovní výstavu zahajuje České centrum v Praze, přibližující publiku volnou tvorbu studentů a absolventů společně s vedoucím ateliéru Iljou Bílkem.

Právě volná tvorba plošného nebo prostorového charakteru patří k hlavní náplni studijního programu. Studenti se seznamují se základními výtvarnými principy prostřednictvím konkrétního uspořádání vzájemných vztahů elementů výtvarného díla. Nejen proto mají v rámci studia důležité místo tradiční média kresby a malby, kde lze názorně tematizovat vztah barevných ploch nebo vztah plochy a prostoru. Každý klauzurní úkol i jednotlivá zadání během semestru přispívají k sebepoznání studenta a k jeho rozhodování o tom, s čím se ztotožní a co odmítne.

Na základě výtvarných zkušeností a dostupných prostředků, jaké nabízí současná společnost, autoři čerpají ze znalostí tradičního řemeslného zpracování skleněného materiálu a propojují jej s nejnovějšími technologiemi, používanými při výrobě. Vytvářejí sochařské objekty z taveného skla (Daniel Kinský), nechávají je v surové podobě se stopami procesu výroby (Štěpánka Fejfarová), případně sklo kombinují s kontrastními materiály (Luba Bakičová). Hledání vlastních uměleckých principů často provází experimenty a v některých případech autoři sklo zcela opouští. Aby vyjádřili své myšlenky, uchylují se k novým médiím (Martin Opl) či k formám akčního umění (Šárka Vačkářová) a objevují nové polohy skleněné hmoty, zasazené do překvapujících kontextů.

http://prague.czechcentres.cz/program/detail-akce/ahoy-glass-art/
____________
Organizátoři: Česká centra/Czech Centres, Fakulta umění a designu UJEP
Koncepce: Soňa Dermeková, Martin Opl, Dana Zikmundová
Grafika: Martin Opl
www.czechcentres.com | www.glassusti.com | www.fud.ujep.cz

#EunicFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Ahoy! Glass Art