Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy a vyhlášení cen Grafika roku 2015 / 21. Cena Vladimíra Boudníka

Do 20.3.2016 bude v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1, přístupná rozsáhlá výstava soutěže Grafika roku 2015 / 21. Ceny Vladimíra Boudníka. Otevřeno  út-ne, 10:00-20:00.

Grafika roku je od r. 1994 každoročně pořádanou celostátní soutěžní výstavou představující soudobou českou grafickou tvorbu již renomovaných autorů i začínajících tvůrců a studentů. Výstava každoročně představuje rozmanitou grafickou uměleckou tvorbu české i zahraniční, laické i odborné veřejnosti a upozorňuje na vývojové tendence v tomto uměleckém odvětví. Cílem Grafiky roku je zprostředkování kontaktů, vytvoření povědomí, vazeb, dialogu a přátelství mezi několika generacemi umělců, kteří se výstavy pravidelně účastní.
V rámci výstavy je od r. 1995 udělována Cena Vladimíra Boudníka, která je určena českému žijícímu autorovi za významný umělecký přínos v oblasti volné grafické tvorby. Jejím cílem je společenské ocenění umělců grafiků za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen chce poukázat na jedinečné a v tom smyslu i perspektivní tvůrčí výkony umělců mladší generace.
Letošní ročník Grafiky roku je prvně organizován Nadací Hollar, neziskovou organizací založenou v r. 1994 za účelem všestranné podpory české umělecké grafiky a kresby. Tato změna organizátora byla zapříčiněna náhlým odchodem PhDr. Simeony Hoškové, která projekt založila a o dlouhá léta za ním stála. Nadace Hollar se organizace Grafiky roku ujala s přesvědčením, že je nutné zachovat kontinuitu každoročně se opakující a ve svém oboru zcela jedinečné výstavy. Přes všechna úskalí a časovou tíseň se podařilo tuto kontinuitu zachovat a mimo to byla Grafice roku dána nová vizuální tvář, byla obohacena o Cenu kritiky, která je v letošním roce prvně finančně ohodnocena díky nalezení dalšího partnera projektu, a o bohatý doprovodný program obsahující komentované prohlídky, workshopy představující základní grafické techniky pro dospělé i děti, ukázkové tiskařské dílny a návštěvy litografické dílny včetně odborného výkladu a praktických ukázek.

22. ročník celostátní soutěžní výstavy volné grafické tvorby
21. ročník Ceny Vladimíra Boudníka

Projekt se koná pod záštitou primátorky hl. m. Prahy paní Adriany Krnáčové a ministra kultury ČR pana Mgr. Daniela Hermana.

 Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy a vyhlášení cen Grafika roku 2015 / 21. Cena Vladimíra Boudníka