Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vojtěch Vlk & Kateřina Soukupová: TransGenderIndia

končí 30. září / Malér Bar / Fotografie

Do 30.9.2019 bude v Malér Baru, Krymská 26, Praha 10, přístupná velmi zajímavá výstava fotografií Vojtěcha Vlka & textilních rámů a zásahů Kateřiny Soukupové (KS Textile Art): TransGenderIndia.

Instalace TransGenderIndia je aktuálním společným projektem fotografa Vojtěcha Vlka a textilní výtvarnice Kateřiny Soukupové. Výchozí moment jejich spolupráce představují fotografie, které pořídil Vojtěch v únoru 2019 v severní Indii. Zachycují členy komunity třetího pohlaví Kinnar Akhara, jimž bylo letos poprvé umožněno se během vrcholného svátku hinduistického náboženství Kumbhaméla symbolicky očistit v posvátné vodě řek Gangy a Yamuny.
Třetí pohlaví, hijra, bylo od nepaměti součástí hinduistické kultury. Vláda 19. století je však postavila mimo zákon a tím i na okraj společnosti. Hijrové sami sebe chápou jako zástupce polobohů na zemi a společnosti jim přiznává schopnost přivolat štěstí či kletbu. Rodiny je zvou žehnat a tančit na svatbách či při obřadech narození dítěte, skromná odměna jim však stěží zajistí živobytí. Žijí proto z milodarů nebo se musí živit prostitucí. Politického uznání se téměř dvoumiliónové komunitě třetího pohlaví dostalo teprve roku 2014. Účast na letošní pouti proto představuje důležitý mezník na cestě zpět k vyššímu postavení. Svou identitu hijrové navenek budují pomocí pestrobarevných ženských sárí a výrazného líčení. Tuto odlišnost podtrhují Kateřininy látkové intervence. Svými zásahy otevírá téma posvátnosti mezi Indií a Evropou, když kouskem stužky indického transsexuála připodobní evropské madoně. Vojtěch s Kateřinou prostředí pražské kavárny provokují k debatě. Jak se v současné společnosti buduje lidská identita? Jaké má podoby? Jak se její různorodost naučit přijímat?

PhDr. Markéta Ježková, PhD.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vojtěch Vlk & Kateřina Soukupová: TransGenderIndia