Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimír Všetečka: Výběr po letech

Do 11.10.2018 bude ve Výstavní síni Antonína Navrátila, Nové sdružení, Husinecká 8, Praha 3, přístupná výstava obrazů Vladimíry Všetečky: Výběr po letech.  Otevřeno Út – Čt 15 – 18.  Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Vladimír Všetečka

Narozen v roce 1950 v Praze, vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu, obor „Scénická technika pro divadlo, film a_televizi“.
V té době byl žákem malířů Quido Fojtíka, Vladimíra Fortina, Oldřicha Lajska a_Antonína Čelechovského.
Dále pokračoval ve studiích na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v_Praze, na katedře „Scénického výtvarnictví“. Zde byl jeho výtvarný názor  formován ak. mal. Oldřichem Smutným, Albertem Pražákem, Miroslavem Melenou, Michaelem Rombergem a Milošem Ditrichem.
Jako scénograf vytvořil  přes 320 scénických a kostýmních výprav. Jeho scénografická práce byla mnohokrát oceněna na různých přehlídkách, dvakrát byl vyzván k reprezentaci české scénografické tvorby na pražském „Quadriennale“.
Souběžně se scénografií se Všetečka intenzivně věnuje volné malbě. Inspiračními zdroji jsou mu převážně česká krajina a lidská postava. Z přírody vybírá jednotlivé detaily, které dále rozpracovává.
Všetečka dosud připravil více než 50 samostatných výstav.  Podílel se rovněž na mnoha výstavách kolektivních. Jeho práce jsou zastoupeny v galeriích a_soukromých sbírkách kromě České republiky také v Německu, Rakousku, Polsku, Belgii, Velké Británii, ve Švýcarsku, v Maďarsku, ve Slovenské republice, ve Francii a v USA.
Vladimír Všetečka je členem Nového sdružení pražských umělců, Sdružení výtvarníků České republiky a tvůrčí skupiny Tolerance 14.  Žije a pracuje v_Praze.


Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimír Všetečka: Výběr po letech