Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Viktor Kopasz — Prolonged Identity

Do 3.3.2018 bude ve Fotograf Gallery, Jungmannova 7, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Viktora Kopasze  — Prolonged Identity.

Text kurátora Jiřího Ptáčka k výstavě:

Výstava Prolonged Identity sice je především obrazovou spekulací o středoevropských identitách, přinejmenším zajímavé je ale vědět něco málo o jejím autorovi. Viktor Kopasz je osudově spjatý se třemi národními kulturami. Vyrůstal v maďarské menšině na Slovensku. Od studií na pražské FAMU žije v České republice. Charakteristickým pro jeho fotografické soubory a knihy je užívání doprovodných vpisek, textových poznámek a významové hříček, často napříč všemi jazyky, které užívá, včetně angličtiny. Jako hypotéza k porozumění Kopaszovu přístupu k obrazům se proto nabízí paralela s jeho zkušeností s jazykem. Stejně jako je nucen k neustálému „sebe-překladu“ z jednoho jazyka do druhého, odsouzený k trvalé „nepřesnosti“ a „neúplnosti“, tak i v obrazovém režimu krouží kolem tématu a vytváří mozaikovitý časoprostor, jež si vždy do jisté míry zachovává kus nepřehlednosti a neuzavřenosti. Jakoby význam nebylo možné postihnout jednotlivinou, ale pouze množstvím, jako by se sledovanému tématu nebylo možné vyslovit rozhodně, ale naopak je nutné obcházet ho a nahlížet z různých vzdáleností a úhlů.

Výstava se koná díky finančnímu příspěvku galerie hunt kastner.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Viktor Kopasz — Prolonged Identity