Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Viktor Kopasz — Prolonged Identity

Do 3.3.2018 bude ve Fotograf Gallery, Jungmannova 7, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Viktora Kopasze  — Prolonged Identity.

Text kurátora Jiřího Ptáčka k výstavě:

Výstava Prolonged Identity sice je především obrazovou spekulací o středoevropských identitách, přinejmenším zajímavé je ale vědět něco málo o jejím autorovi. Viktor Kopasz je osudově spjatý se třemi národními kulturami. Vyrůstal v maďarské menšině na Slovensku. Od studií na pražské FAMU žije v České republice. Charakteristickým pro jeho fotografické soubory a knihy je užívání doprovodných vpisek, textových poznámek a významové hříček, často napříč všemi jazyky, které užívá, včetně angličtiny. Jako hypotéza k porozumění Kopaszovu přístupu k obrazům se proto nabízí paralela s jeho zkušeností s jazykem. Stejně jako je nucen k neustálému „sebe-překladu“ z jednoho jazyka do druhého, odsouzený k trvalé „nepřesnosti“ a „neúplnosti“, tak i v obrazovém režimu krouží kolem tématu a vytváří mozaikovitý časoprostor, jež si vždy do jisté míry zachovává kus nepřehlednosti a neuzavřenosti. Jakoby význam nebylo možné postihnout jednotlivinou, ale pouze množstvím, jako by se sledovanému tématu nebylo možné vyslovit rozhodně, ale naopak je nutné obcházet ho a nahlížet z různých vzdáleností a úhlů.

Výstava se koná díky finančnímu příspěvku galerie hunt kastner.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Viktor Kopasz — Prolonged Identity