Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Veronika Mokrošová: Než vyhřezne duše podruhé

19. 3.-15. 4. / Galerie Prokopka / Malba

Do 15.4.2018 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná zajímavá výstava obrazů Veroniky Mokrošové: Než vyhřezne duše podruhé.

Veronika Mokrošová ( narozena 1983 ) absolventka ateliéru malby doc. Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. Během studia pobývala na stáži na Akademii výtvarných umění v Catanii ( Itálie ). S médii pracuje volně, orientuje se na malbu, automatickou kresbu ( deníky ), objekty i akce.

Výstava Než vyhřezne duše podruhé prezentuje expresivní obrazy z posledních dvou let vytvořené v Edinburghu ve Skotsku. Soubor navazuje na nedávnou výstavu v Kalerii s čupr uměním Saigon v Ostravě. Technický experiment kontrastů barevných ploch ( např. stékání barvy, uvolněné tahy, geometrické obrazcové konstrukce, figurální motivy ajj. ) zvyšuje narůstání dynamiky v obrazovém prostoru. Prolínáním procesů subjektivního záznamu emocí s uchopenou rozumovou línií se dostáváme k jednolitému hmotnému tělesu duše.

Mokrošová má za sebou řadu samostatných výstav ze společných projektů např. kurátorský projekt sběratele Richarda Adama Černý koně v Adam Gallery v Brně (2015). V případě zájmu o vystavené obrazy, kontaktujte kurátorku výstavy Markétu Vlčkovou.

Více na: www.veronikamokros.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Veronika Mokrošová: Než vyhřezne duše podruhé