Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Věra Nováková: Před hradbami

Do 6.3.2016 bude v galerii v přízemí Novoměstské radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2 (vstup z Vodičkovy), přístupná výstava Věry Novákové: Před hradbami.

Dílo Věry Novákové (*1928) je podobně jako tvorba jejího muže Pavla Brázdy v rámci našich dějin výtvarného umění pozoruhodný fenomén. Shodou historických a osobnostních okolností vznikalo ve skrytu a díky nim a neobyčejné autorčině invenci nabývá své originální a stále se vyvíjející podoby. V padesátých letech Věra Nováková vedle Pavla Brázdy a Ivana Sobotky sdílí společnou potřebu výrazu zjednodušeného umění, oproštěného od formalismu i artificialismu vyčerpaných avantgard. Počáteční veristické formální zpracování redukované později až k znakově založeným tvarům slouží především ke srozumitelnému lidskému výrazu. Tak vznikají výtvarné glosy, metafory a zkratky, které oslovují a inspirují svojí myšlenkovou čistotou a odvážnou přímočarostí. Věra Nováková je plná svěžího ducha a neustálé invence a tvoří do různých tematických i výrazových stran. V malbě se od staromistrovského realizmu posunuje k uvolněnějším formám, čas od času opouští figuru a přechází na hranici abstrakce. Promýšlí tvary a významy jednotlivých písmen abecedy a vyvíjí osobitou formu lettrismu, kterou neváhá převádět do třetího rozměru v reliéfu a soše. Vstupuje na území instalace, jako tomu bylo v případě Provazochodce (Galerie Navrátil, 2013).„Provazochodec pro mě znamená vratkost‘‘, shrnuje poselství této výstavy. Podobně tematicky celostně pojímá i výstavu připravovanou pro Galerii Novoměstské radnice. Jako by volně navazovala na hraně se pohybujícího provazochodce, rozvíjí dál téma hrany. Na prahu postní doby znovu a hlouběji reflektuje stav ocitání se na prahu, na hranici, abstrahujíc od osobně prožívaných hran, hranic, a jejich přechodů. Zastavuje se na prahu lidského bytí tady před tam, bytí ve smíru, pohrávajíc si se slovy a významy: ve smíru dotýká se nekonečna – vesmíru. Vše u ní pramení z citlivé vnitřní reflexe a je prodchnuto duchovním obsahem, vycházejícím z prožívané víry.

Lucie Šiklová, kurátorka výstavy

https://www.facebook.com/vera.novakova.brazdova/?fref=tsFotografie z výstavy