Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Valerie Suchánová: Struktury a situace

9. 10.-4. 11. / Galerie Prokopka / Malba

Do 4.11.2017 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná zajímavá výstava obrazů Valerie Suchánové: Struktury a situace.

Valerie Suchánová ( narozena 1974 ) neabsolvovala žádnou z českých výtvarných akademií, malbu a kresbu studovala soukromě v ateliérech umělců. Autorčina rannější expresivní tvorba byla plná rychlých až nervózních gestických tahů štětce , oproti tomu současný umírněnější směr klade větší důraz na vyznění kontrastů hmoty, barvy i experimentu. Výstava STRUKTURY A SITUACE prezentuje cyklus abstraktních maleb, zásadním východiskem je autorčino putování krajinou Šumavy, nepořizuje si fotografie a ani nekreslí skici přímo v plenéru. V ateliéru pracuje se vzpomínkou a vnitřním zážitkem, který je v ní uložen. Není pro ní důležité zaznamenat v obraze konkrétní místo, ale často je patrný záznam určitého ročního období či situace přírody ( déšť, mlha aj.). Expresivní poloha se zde harmonicky propojuje s experimentem používá barevné (pastozní i akvarelové nánosy, sprej) i stukturální materiály (sádra, disperzní hmota, papír aj.) a pokrývá jimi různé povrchy obrazové plochy (deska, polystyren, plátno, papír ). Suchánová zdůrazňuje hmotnost obrazu, zaměřuje se na zpracování konkrétní fyzické podoby krajiny, dějů v přírodě třeba i zásahů člověka (např.detail z obrazu strukturálního otisku pohovky). V procházení krajinou je pro ní důležité ticho i vnitřní klid s ním pak intenzivněji vnímá přítomnost a tu pak přenáší do prostoru obrazů. Malířka svou tvorbu vystavuje na samostatných autorských výstavách ,tato komornější forma prezentace se přesně hodí k její soustředěné tvorbě. Pokud Vás vystavená díla zaujala, můžete kontaktovat kurátorku výstavy Markétu Vlčkovou.

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků, má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby až po nová média.



Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Valerie Suchánová: Struktury a situace