Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Tomáš Predka / Pod tíhou gravitace

28. 1.-31. 3. / Opero / Malba

Cca do 31.3.2019 bude v coworkingovém centru Opero, Salvátorská 8, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Tomáše Predky: Pod tíhou gravitace.

Tomáš Predka (1986) absolvoval Akademie výtvarných umění v Praze v roce 2013. Studoval také na Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a na vídeňské akademii umění u rakouského malíře Daniela Richtera. V roce 2017 se stal laureátem Ceny kritiků za mladou malbu. Kurátory a kritiky zaujal tím, že malbu pojímá netradičně, s přesahy do prostoru a v kombinaci s jinými médii.

Predka je pozoruhodný výtvarník také proto, že jeho obrazy mají současnou vizualitu odrážející mezinárodní trendy v soudobém umění. Svou výtvarnou řečí dokáže vytvářet přesvědčivé abstrahované obrazy, jenž je možné chápat jako poetické fragmenty světa fyzického a virtuálního, v němž žije a jenž ho obklopuje. Po formální stránce se vyznačuje tím, že obrazové pole plátna často odděluje bílým rámečkem na vnitřní a vnější část obrazu. Jakoby chtěl říct, že malba v sobě nese příběh nebo vizuální zážitek podobně jako film nebo kniha a plátno ji slouží pouze jako médium.

Výstava Pod tíhou gravitace představuje Predkovy obrazy vytvořené zejména v poslední době. Umělec v nich zkoumá téma dynamického pohybu. Jeho obrazy vystavené v Operu je možné vnímat jako toky informací či tělních tekutin, které se pohybují svým neuspořádaným pohybem a zároveň se v tichosti posouvají dopředu ve směru proudění. „Pracuji s organickými tvary, které vznikají v přesném řádu. Jednotlivé tvary kladu na sebe. Předchozí obraz zaniká a pod tíhou gravitace vzniká další,” vysvětluje Tomáš Predka. Téma plynutí či proudění času a prostoru vztahuje i k architektuře: „Prostory Štencova domu v sobě ukrývají nenápadný přechod mezi dvěma historickými období – mezi secesí a nástupem moderny. Časový přelom i nekončící proces proměny, je něco s čím ve své tvorbě pracuji,” uzavírá umělec.

….

Všechny fotky z výstavy: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Tomáš Predka / Pod tíhou gravitace