Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tereza Šimková / NE, Ať plave!

13. 4.-5. 5. / Galerie Prokopka / Malba

Do 5.5.2016 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná výstava obrazů a objektů Terezy Šimkové: NE, Ať plave!

Tereza Šimková (* 1989) je absolventkou UJEP v Ústí nad Labem, ateliéru performance a VŠUP v Praze, ateliéru sochařství. Během studia absolvovala stáž na University of Derby v Anglii a VŠVU v Bratislavě.

Její tvorba je intermediální, věnuje se malbě, soše, instalacím i jejich kombinováním. Náměty děl vychází z osobních prožitků. Mnohdy se obrací zpět do minulosti ke svým živým snům, do vzpomínek nebo k zemřelým.

Výstava „NE, Ať plave!“ prezentuje instalaci tvořenou z kreseb a maleb zátiší. Autorka se inspuje Žabím mužem Jindřicha Štyrského. Z pozorování a focení výloh a zákoutí vyšla série obrazů, které ponechává ve své skicovitosti a dál s nimi pracuje už jako s prvky instalace. Tereza Šimková nás tak vyzývá k vizuálnímu vnímání věcí v jejich přirozenosti, materiálnosti a vzájemných vztazích.

Autorka kromě výstav v galeriích realizuje své instalace i ve veřejných prostorech, například v rámci ostravského projektu Nemísta a prázdné prostory. Výstava je prodejní, pokud Vás vystavená díla zaujala, kontaktujte kurátorku výstavy.

Kurátorka: Barbora Kamínková

Výstavní plán galerie Prokopka je zaměřený na mladou a střední generaci výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média.Fotografie z výstavy